STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Sterk nedgang i pinsemisjon

 

  Nordiske pinsemenigheter har halvert antallet misjonærer.

 

 

Generalsekretær Bjørn Bjørnø i De norske pinsemenigheters ytremisjon sier at nedgangen i antall misjonærer er en styrt utvikling. 

 

Av Aslak Lima Braut
Publisert  18.07.2008

 

De siste ti årene har antall misjonærer utsendt fra nordiske pinsemenigheter blitt halvert. Pinsebevegelsen i Sverige, som hadde 630 misjonærer i 1995, er nå nede i bare 150. Også i Norge har antallet falt fra 171 til 107 på femten år. Totalt sett for hele Norden har tallet sunket fra 1.271 til 681 siden 1995.

Det er bare den danske pinsebevegelsen som har holdt antallet misjonærer stabilt, med sine 25 utsendte representanter. Generalsekretær i De norske pinsemenigheters ytremisjon, utsendte representanter. Generalsekretær i De norske pinsemenigheters ytremisjon, Bjørn Bjørnø, sier at nedgangen er delvis planlagt.

 

 

Trekker seg ut. Mye av arbeidet vårt tas over av de nasjonale bevegelsene i landene vi jobber i. De er etter hvert blitt så sterke at de klarer å styre seg selv, og har ressurser til å drive det forkynnende arbeidet på egen hånd. Det betyr at vi kan trekke oss ut og bruke kreftene på andre områder, sier han til Vårt Land.

Bjørnø sier videre at det ikke er like enkelt å definere hva en misjonær er lenger.

I dag har vi mange som er ute for en kortere periode, vi har ettåringer, og vi har tidligere misjonærer som bor i utlandet og gjør en viktig jobb, selv om de ikke står i en tradisjonell misjonærstilling. Dessuten har teltmakerbevegelsen blitt populær. Den viktigste jobben vi kan gjøre i dag mange steder, er å bidra med penger og nødhjelp, sier han.

 

Tydelig nedgang. Det er likevel ingen tvil om at misjonsaktiviteten har gått ned.

Vi har hatt over 300 misjonærer tidligere, så det er ingen tvil om at det har vært en nedgang. Årsaken er som sagt at vi har trukket oss ut av en del prosjekter som klarer seg godt på egen hånd, og at misjonærrollen har forandret seg. Men vi har flere par som skal reise ut til høsten, sier Bjørnø.

Det er den finske pinsebevegelsen som har flest misjonærer i Norden, med sine 360 utsendinger. Alle tallene i artikkelen er hentet fra svenske Dagen, og gjelder misjonsprosjekter som varer lengre enn ett år 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com