STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 PYMs misjonsmagasin November 2009

Følgende er feil:

Side 6 står det: Selv har han utviklet en nettside som inneholder mye informasjon og ressurser om indianerne i Øst-Paraguay som heter www.pymisjon.net. Web-siden heter www.pymisjon.com (ikke .net)

Side 7 står det: Norske misjonærer har arbeidet blant indianerne i Paraguay i mer enn 50 år. Virksomheten har vært konsentrert om de tre gruppene Pay tavytera-indianerne, Mby´aindianerne og Ache-indianerne.

Det riktige er: Norske misjonærer har arbeidet blant indianerne i Paraguay i mer enn 50 år. Virksomheten har vært  først og fremst hos Ava Guarani - indianerne, samt noe hos Pay tavytera-indianerne, Mby´aindianerne og Ache-indianerne.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com