STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   
mandag 5.juni 2000

Ble truet - valgte Jesus

 

 Med en stor jungelkniv ble Ramon Gomez truet på livet av sin indianerhøvding i Paraguay. Høvdingen ville ha Gomez til å fornekte Jesus. Men unggutten valgte Frelseren og overlevde.

 

Av JOSTEIN SANDSMARK, OSLO:

 

Fra Kristi Himmelfartsdag til søndag var Ramon Gomez (35) invitert som gjest på jubileumskonferansen til Pinsemenighetenes Ytremisjon i Flladeifia, Oslo. Det var ganske så naturlig, for det var den norske   misjonæren   Anna Strømsrud som i på 1980-tallet ble Guds redskap til at Gomez ble frelst

Året før kom hun til indianersanfunnet vårt, Fortuna. Men hun fikk ikke lov til å vitne og forkynne, forteller Gomez i et intervju med Dagen.

Fortunas høvding gav imidlertid Strømsrud tillatelse til å slå seg ned i et telt på området. Misjonæren benyttet anledningen til å spille trekkspill og synge om Jesus inne i teltet sitt

- Først var det barna som ble tiltrukket av sangen og musikken, sier Gomez.

Men etter et år da Strømsrud hadde fått bygge en hytte, våget også 17 år gamle Ramon seg frempå:
- Jeg drog dit for å høre Herrens budskap, selv om det var strengt forbudt for oss.

Gomez fikk en bibel på Ava Guarani-indianemes eget språk.
- Men jeg kunne bare lese sent på kvlden og om natten, for også det var helt forbudt.

- Herren berørte meg

Unggutten leste og leste om Gud og Jesus helt til:
- En natt berørte Herren meg sterkt. Han overbeviste meg om at Bibelens ord er sant. og jeg ble kjent med Ham.

I det skjulte oppsøkte Gomez misjonæren igjen. "Lær meg mer om Herren" tryglet han Strømsrud om.

- Jeg ble den første kristne i Fortuna, forteller mannen som har indiansk mor og spansk-ættet far.

Faren var død, og moren fikk nyss om sønnens omvendelse. Hun ble fortvilet og rasende.

- Mamma gav meg klar beskjed om at jeg aldri mer fikk lov til å gå til misjonæren. Men jeg drog hver eneste søndag for å høre Herrens ord.

Til slutt stilte moren et ultimatum: Hvis Ramon oppsøkte Strømsrud en gang til, ville han bli kastet ut hjemmefra.

- Hvorfor stilte hun deg på det valget?

 

- Fordi misjonærens forkynnelse ikke samsvarte med vår indiansk kultur, som har sterke innslag av katolsk tro.

Men Ramon bøyde ikke av for morens krav. Han gikk også på den neste gudstjenesten. Da han kom hjem igjen, var beskjeden imidertid klar: "Du må ut av vårt hjem!"

Hørte Guds stemme

Med de mest nødvendige tingene i en sekk forsvant Ramon avgorde ut i jungelen. Han hadde valgt Jesus, gitt avkall på sin familie og nå visste han ikke hva det skulle bli til med ham,

- Da hørte jeg plutselig en stemme som sa: «Ramon! Frykt ikke! Jeg er med deg!»

Han er ikke i tvil om at det var Gud selv som talte til ham. Men forsatt hadde han ikke noe sted å bo helt til oldefaren forbarmet seg over unggutten. I mange år ble Ramon Gomez boende der.

Oldefar hadde vært i Brasil og lært Herren å kjenne, forklarer Gomez.

Syttenåringen fortsatte å gå til gudstjeneste hos misjonæren. Snart fikk han følge av flere. 30. desember 1984 ble de ni første indianerne i Fortuna døpt, blant dern Gomez.

Men det gikk ti år uten at vi hadde frihet til å samles om Guds Ord. Det var en forferdelig kamp. Høvdingen og hans folk var stadig etter oss, og hver lørdag drog de oss til politiet. Og hver gang truet også politiet oss:
"Dere må slutte med dette!" lød ordren fra alle lokale myndigheter (i indianerkolonien). Men Gomez og hans trossøsken kunne ikke fornekte sin tro. Til sist la høvdingen en bredbladet jungelkniv mot Gomez hals. Den kristne ungdommen fikk valget mellom Jesus og livet.

En stor bevegelse

"«Jeg velger Jesus. Så da får du heller drepe meg", svarte Gomez.
I stedet ble det høvdingen som bøyde av. Og Ramon Gomez var på god vei til det som skulle bli hans store kall: Å vitne og forkynne om sin dyrebare Frelser.

Kirken var vokste stort gjennom de ti årene med forfølgelse. Og for åtte år siden fikk vi frihet priset være Gud. Det skjedde blant annet et under ved at en av lederne i Fortuna ble kristen.
Gomez har gått veien fra å være eldste og medpastor til at han i dag er førstepastor for et pinsearbeid i 18 indianersamfunn. I sentralkirken i Fortuna er det nå 200 fullverdige medlemmer.

- Det er blitt en stor bevegelse, oppsummerer Gomez.

Selv farter han rundt i en gammel bil for å evangelisere og undervise om Jesus etter at han i fjor ble overfalt på en motorsykkeltur. I halvannen time ble han banket opp og truet med pistol mot hodet, men ble til slutt sluppet fri.

- Paraguay er et land med ufred og korrupsjon, forteller Ramon Gomez nøkternt.

I Norge blir han frem til 18. juni 2000. Kanskje besøker han en pinsemenighet nær deg.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com