STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

Juni 2011


Kjære venner!

 

Den 28. April dro Rudolf alene til Paraguay, for å være der til den 15. mai. Hensikten var å møte prosjekts-ledelsen for bokprosjektet, samt besøke menighetene..

Det er alltid hyggelig å komme til Paraguay. Den første helgen besøkte jeg først kirken i Lambare hvor Kjellaug Palma Sjølund arbeider. Dette er et nytt arbeid like sør for Asuncion. De har et nytt lokale. Det var kjekt å møte kjente og ukjente venner i denne nye forsamlingen.
Samme dag besøkte jeg vennene som bor i området hvor vi bodde i 2005 - 2007 (Roque Alonzo de Santa Cruz). Vi fikk en flott dag sammen.

Den første uken var det møter på prosjekt-kontoret, og vi fikk gjennomgå viktige ting i arbeidet. Det er interessant å arbeide sammen med personalet. Alle er kristne, og de gjør en skikkelig og profesjonell jobb. Lederen, Almidio Aquino er språkforsker og Dr. teol.. De andre har spesialutdanning i forhold til de oppgaver de har, og flere har høyere utdanning.
Onsdagen dro vi sør-østover til Paso Jovai i Guaira-fylket. Der ble det avviklet et en-dags-seminar for mbya-indianer-lærere. NORAD-prosjektet dreiser seg om utvikling av skolebøker for indianerskoler, samt å gi en pedagogisk støtte og opplæring til lærerne. Dette gjør jo at vi får en helt spesiell kontakt med indianerne.

Jeg var en tur på Bibelskolen som ligger like utenfor Asuncion. Den eies av de tre Filadelfiamenighetene som har Skandinavisk bakgrunn. Her støtter vi tre ungdommer fra indianer-menighetene (bildet)
Skolen har et formiddagskurs med noen få elever. Et kveldskurs har flere elever, samt at de på desentraliserte kurs er omkring 70 elever. Økonomien setter grenser for driften. Det er ønskelig med flere stipender til elevene. Å utdanne morgendagens pastorer / ledere er utrolig viktig, både blant mestisene og indianerne, så dette ønsker vi virkelig å støtte, og utvide.

Fredag dro jeg til Curuguaty. Det er svært trivelig å treffe vennene, så det ble besøk rundt omkring. Og vi opplever at gleden er gjensidig. Indianermenigheten har det siste året hatt en vanskelig tid, men jeg ser at de har evnen til å ta tak i det som er vanskelig, og gjøre noe med det. Men slike vanskelige tider, etterlater seg også mange venner som trekker seg tilbake. Det er trist.

Filadelfia-menigheten (mestisere) i byen Curuguaty har hatt en ganske stor økning. Men så dukket en person opp som ville danne en egen menighet i byen. Han hadde endel familie som gikk i Filadelfia. Ettersom familiebånd er sterke, dro flere med ham, noe som skapte vansker. Men pastoren var optimistisk, ettersom andre kom til tro, og fylte tomrommet.

Lørdag dro jeg sammen med Sergio - leder for indianermenigheten - for å besøke noen menigheter. Først stanset vi i Naranjito. Her ble det i 2008 bygd en liten kirke, og vi kom dit på årsdagen for bygget. Der skulle være "stor-helg" med forkynnerbesøk og bryllup. Vi fikk bare være sammen med dem på formiddagen. Vi samlet oss under et tre, og sang sammen. Det er flott å høre igjen de typiske rytmene som brukes her. Og sangene kan de utenad.

Deretter dro vi til Paso Cadena. Vi dro på besøk i hyttene rundt omkring, og gjensynsgleden er tydelig, både hos de troende og andre. Vi har bodd her i mange år, så vi har nokså dype røtter på stedet.

På lørdag kveld var vi sammen med vennene i "gamle-kolonien". Etter en konflikt, er de blitt enige i å samles på to steder, og etter hvert forenes igjen. Det gamle lokalet var ganske fult av barn og voksne. Noen av "de gamle" fra vårt tid var der, men det er tydelig at en ny generasjon vokser opp. Vår bønn er at de skal ta opp arven etter de første kristne, og føre den videre.

Søndag formiddag var vi samlet i kirken i Tekoha Pora. Det er Martin Fernandez som er leder. Her var en annen flokk samlet. Men det var fint å samles omkring Guds Ord.

Det er jo tydelig at indianer-menigheten enda trenger vår støtte. Ikke nødvendigvis med en konstant tilstedeværelse. De trenger at vi kommer på besøk, forkynner Guds Ord, lærer og støtter dem i arbeidet.

I påfølgende uke hadde prosjektet to seminar for indianer-lærere. Først var det samlet ca 180 lærere i Curuguaty. Det var Almidio og Miriam fra prosjektet som underviste. Her ble det vist fram handarbeid, plantemedisin, og det ble sunget og danset på tradisjonelt vis. Å organisere et så stort seminar er krevende, så hele personellet fra prosjekt-kontoret var med på turen.

Påfølgende dag var det seminar i en ache-koloni. Her var en mindre flokk lærere, noe som gjorde undervisningen enklere.

Jeg fikk da tid til å besøke noen venner i Villa Ygatemi. Her er en menighet i selve byen, samt en i en nærliggende indianer-koloni. Menigheten i byen fungerer tydeligvis godt.

De siste dagen fikk jeg oppleve 200-års-feiringen for frigjørelsen fra Spania. Det var en fargerik og morsom feiring, med opptog, dans og konserter rundt omkring i sentrum av Asuncion. Selve nasjonaldagen er den 14 og 15. mai, men feiringen skal vare hele året, med et klimaks denne helgen. Det ble dermed mange turer på byen. På bildet ser du regjeringsbygget pyntet til fest. Her kan du se mange bilder fra feiringen (+ tekst for den som forstår spansk).

Så vil jeg takke for trofast støtte til arbeidet i Paraguay. Uten denne støtten, ville det være svært vanskelig å gjennomføre arbeidet blant indianerne, både i menigheten og i prosjektet.

 

Med vennlig hilsen

 

Almidio underviser

3 av bibelskolestudentene

Venner i Naranjito synger

Møte i Filadelfia, Paso Cadena

Seminar i Curuguaty

Regjeringspalasset

 

Vil du skrive ut denne siden? KLIKK HER!


Postadresse: Hagaveien 50, 3271 LARVIK

E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik:

Pinsemenigheten Betania
Paraguay-misjon
Postboks 167
3251-Larvik

Konto 1594.29.62026.  Merk sendingen med ”Prosjekt”

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com