STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Nytt fra Paraguay

 

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

Mars 2009

 

 

Kjære venner!

I februar var jeg, Rudolf, enda en tur i Paraguay, engasjert av PYMs bistandsavdeling. Første delen av turen var Kristian Larsen fra Bistandsnemda (BN), og Eli Bjørnebråten fra PYM sammen meg meg. Formålet var oppfølging av lærebok-prosjektet som vi har sammen med et språk-institutt, besøk i indianerkoloniene, samt seminarer både i mestiser-kirken, og i indianer-kirken. Etter en uke, reiste Kristian hjem, og Oddwin Solvoll fra KS tok hans plass. I tillegg var følgende norske der: Eva og Bjørn Bjørnø (generalsekretær i PYM), Åshild og Jørgen Cloumann, Gunvor og Ingvald Skretting, Kitty og Knut Asplund, Linda og Benjamin Jensen (fra Argentina), Gloria og Olav Skretting, Inger Johanne og Inge Bjørnevoll (arbeider i Paraguay)og Anders Overhalden.

 

Allerede første dag dro vi østover for å besøke indianer-

koloniene. Først var vi i Agua'e hvor det tidligere er bygd skole, samt at det nå nylig er bygd ferdig en liten kirke (bildet). Vi blir alltid godt mottatt når vi kommer på besøk, og slik også denne gangen.

Vi overnattet i Curuguaty, og dro lørdag til Kuentuvy-kolonien hvor ache-indianerne bor. Der ble det bygd ferdig en skole i desember 2008. Vi traff ledere, og fikk sett nybygget.

Søndag dro vi sørover til Paso Cadena (bildet) hvor vi traff vennene i menigheten. Martin, pastoren, viste stolt fram en CD som han hadde laget. Både tekst og melodi hadde han laget  selv. Du kan høre han synge, ved å klikke HER!
Det positive er å se alle unge som slutter seg til menigheten, samt nytt arbeid som er startet hos mby'a-indianerne. Han som synger sammen med Martin, kommer fra det folket. De har vært svært reserverte mot kristendommen, men det ser ut til å løsne.

Fra Paso Cadena dro vi videre sørover for å besøke mby'a-kolonier hvor vi nå har et arbeid for å lage lærebøker. Jeg ringte en indianer som jeg har kjent fra vi kom til Paraguay, og som arbeider som lærer der, Amancio (bildet). Jeg fikk vite at han var reist bort. På turen nedover kjørte vi gjennom mange små landsbyer. På vegen sitter en mann, og i det vi kjører forbi, ser jeg at det er Amancio. Dermed ble han med oss. Han (bildet) er en viktig kontakt for arbeidet vi gjør der i området. Vi håper dette kan bli en dør inn til mby'a-folket. Så vidt jeg vet, er det ikke mange evangeliske troende blant dem.

Så fortsatte turen tilbake til Asuncion. På få dager hadde vi reist nesten 70 mil, og ca halvparten på dårlig jordveg.

I Asuncion var vi sammen med Bjørn Bjørnø, Jørgen Cloumann og Ingvald Skretting på språk-instituttet (bildet) som vi samarbeider med, og hadde en gjennomgang av arbeidet der.

Deretter var det seminar i Ypacarai. Omkring 50 ledere fra menighetene rundt omkring i landet, var samlet, sammen de norske. Det var Jørgen Cloumann som hadde opplegget (her tolket av Inge Bjørnevoll), og både lokal ledere og nordmenn hadde innlegg. Det var arbeidsoppgaver gruppevis, hvor det dreide seg om utfordringer i framtiden. Det skal arbeide videre med forslagene, og de skal danne grunnlaget for et strategidolument for samarbeidet mellom menighetene i Paraguay og Norge.

 

 

 

På den videre reisen ble Oddwin Solvoll fra KS, sammen med oss. Vi dro tilbake til boplassene i øst. på søndag var vi blant annet i en ache-kolonie som heter Cupapou. Vi spurte etter høvdingen, men han var ikke der. "Alt folk er i kirken", sa de, og vi dro dit, og fant en nesten fullsatt kirke (bildet). Vi hadde med oss en som var litt kjent der, og vi ble straks ønsket velkommen. De snakker ache-språket, men la straks om til guarani, slik at vi kunne forstå dem. De sang for oss, og vi kom med våre hilsner. Det ble en flott formiddag sammen i Guds hus.

Samme dag var vi og besøkte flere guarani-kolonier hvor det er bygd skoler. Vi ser at folket tar godt vare på skolene, og er svært intereserte i skolegang for barna. Vi var et sted hvor det ikke er noen evangelisk virksomhet, og de ville svært gjerne at det ble holdt møter der. Her er åpne dører svært mange steder.

Søndag kveld var det møte i en fullsatt kirke. Det var mye flott sang og vitnesbyrd. De har mange sang-grupper, og likte tydeligvis å synge. Det var en mektig nadverds-stund. Bjørn Bjørnø talte, tolket til guarani av meg.. Møte varte i ca 2 - 3 timer.

Mandag og tirsdag i siste uke, var det seminar i Fortuna, hovedsetet for Filadelfia-kirken blant indianerne. Også her var omkring 50 deltakere, omkring halvparten kvinner, noe vi synes var flott. Samlingen ble åpnet med frisk sang, og salvet og samdrektig bønn. Det er spesielt å oppleve den bønneatmosfære som er i menighetene.

 

Opplegget var noe av det samme som i Ypacarai. Her tolket jeg og Olav Skretting til guarani. Det var gruppesamlinger hvor diverse prosjekter ble studert. Det var et stort ønske om å bringe evangeliet til nye kolonier.

Der er trist å forlate vennene, samtidig som man lengter hjem. Man blir dradd begge veger. Framover vil jeg fortsatt følge opp lærebok-prosjektet, og det går greit via e-post og samtaler via Skype. Begge deler har gjort verden "mindre".

Anne Lise og Ole Johannes Jorud drar nå i mars tilbake til Paraguay for å følge opp bygging av tre skoler og en - to kirker. Vi ser at arbeidet går framover, og vi er takknemlig for din forbønn!! Det er mange og vanskelige utfordringer!

 

Vi ønsker dere Guds rike velsignelse!

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

 

Postadresse: Hagaveien 50, 3271 LARVIK

E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik:

Sykearbeid i Paso Cadena
v/Rudolf Leif Larsen
Hagaveien 50
3271 - LARVIK

Konto 1594 29 62 026.  Merk sendingen med ”Arbeid i Paraguay”

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com