STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Nytt fra Paraguay

 

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf  Oktober 2009

 

Kjære venner!

I perioden 8. til 18. Oktober 2009 var jeg i Paraguay. Hovedformålet for turen var å besøke prosjektet (Proyecto Kuatiane’e) som arbeider med skolebøker til indianerskolene. Jeg følger det opp rent administrativt (regnskap, søknader, oversettelser etc).

Fredag 9. Okt. dro jeg sammen med Anne Lise og Ole Johs Jorud til Curuguaty for å være med på et strategi-seminar i indianermenigheten. Der var også Jørgen Cloumann, sønnen Peter og Lars Morgan Førland. Det var samlinger med diverse ledere (bildet) og andre fra de forskjellige indianermenigheten, og det ble samtalt om hvordan vi kan samarbeide framover. Utfordringene er mange, og ressursene begrenset.

Det er ønskelig å fortsette med skolebygg, stipender til studenter etc.. I 2009 er 3 skoler bygd, og det fins søknader om mange flere. Man forutsetter da støtte fra menigheter (10 %) og NORAD (90 %).

En hovedsak som ble drøftet, er behovet for lederutdanning i menighetene. Vi fra Norge foreslo at det startes en desentralisert bibelskole i samarbeid med Bibelskolen ITF som norsk – svensk pinsemisjon driver i Asunción. Saken avklares i løpet av høsten. Vi ser at det er et stort behov for ledere som har grundigere bibel- og lederkunnskap. Vi håper at norske pinsemenigheter ser viktigheten av å støtte et slikt arbeid. Til nå har ca 7 stykker gått på bibelskolen, men bare noen få er aktive i menighetene.

Lørdag kveld var det møte. Det varte fra kl 1800 til 2230. Det var mye sang, fra både store og små, og mange ville gjerne gi en liten hilsen. Det var barnevelsignelse og innsettelse av noen ledere. Vi ser at indianermenigheten vokser, og det er en åpen dør for evangeliet. Samtidig ser vi at menigheten enda er liten og sårbar.

Joruds har sørget for at flere mindre kirker er bygget i flere indianerkolonier. Akkurat nå reises ett nytt bygg.

 

 

Søndag dro jeg sammen med Joruds til Asuncion for å treffe de som skulle være sammen med meg på prosjekt-kontoret i Asuncion. Det var Oddbjørg Grødal, prosjektansvarlig i PYM, Nigel Erwin, regnskapsfører i PYM, og Karsten Reitan, revisor for PYM (bildet). Hensikten var å holde ett økonomi-seminar med en begrenset gjennomgang av regnskaps-systemene i prosjektene, samt samtale med de lokale regnskapsførere og revisorer. Min oppgave var først og fremst å være tolk. I tillegg til personalet på kontoret, kom medlemmer i de to prosjekt-komiteene som vi har blant indianerne, så vi var ganske mange samlet.

Torsdag ettermiddag var vi ferdig med opplegget, og jeg fikk tid til å besøke venner i Roque Alonzo (der vi bodde i 2005 – 2007), samt i Ypacarai (på bildes ses Nilda og Fabian og sønnen deres, Fabian Junior). Fabian er pastor i Centro Familiar, Ypacarai. Jeg besøkte ogs Agustin, Ramon og Catalina. Det var sikkelig trivelig å treffe disse vennene igjen!  Det foregår et flott arbeid i menighetene rundt omkring!! Til tross for strevsomme arbeidsdager, dårlig økonomi og usikre forhold, er det en optimisme som råder på vegne av den evangeliske menigheten i Paraguay. De tror de står foran en stor innhøstning.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com