STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Korsets Seier 11. juni 1999

Ny hovedstyreleder i PYM 

 

Rudolf Larsen fra Larvik overtar etter Herman Mentzoni som hovedstyrets leder i De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM). Dette ble klart på årsmøtet forrige helg.

Fred C. Gjestad, fgjestad@online.no

PYMs årsmøte ble gjennomført forrige helg i Sentrumskirken i Stemmen. I løpet av helgen ble det gjort endel forandringer i lederskapet i PYM. Selv om hele hovedstyret vil bli værende som før, med unntak av lederskiftet, er det flere nye sekretærer for feltut valgene.

Trygve Korneliussen fra Sentrumskirken ble valgt inn som sekretær for feltutvalget «Sør-Øst-Afrika»». Oddvar Johansen fra Filadelfia, Drammen, og redaktør i Korsets Seier, blir ny feltsekretær for «Asia»-tvalget. Jan-Aage Torp går inn som feltsekretær for Europa og Tyrkia, mens Roald Ringstad fra Berøa, Oslo, blir sekretær for feltutvalget for Israel. Det er bare Jan-Aage Torp blant disse ny feltse-kretærene, som har vært med i sitt respektive feltutvalg de siste årene.

Jørgen Cloumann fortsetter som feltsekretær for Latin-Amerika. Ivar

 

Gudbrandsen fra Klippen, Sandnes, fortsetter som sekretær for feltutvalget for Kongo og Niger. Ketil Salminen fra Sion, Molde, fortsetter også i stillingen som feltsekretær for Euro-Asia.

Trond Filberg var nominert til feltsekretær for Midt-Østen og Nord-Afrika, et nytt felt som ble foreslått opprettet. Forberedelsene var ikke kommet langt nok til at det var naturlig å opprette et nytt felt for dette området ennå. Forberedelsene går imidlertid videre.

Harald Sjølie og Annbjørg Herland ble gjenvalgt til PYMs hovedstyre. Der sitter de sammen med Kåre Nordby, Marit Landrø og Rudolf Larsen. Som varamedlem er Laila Lindberg kommet inn som ny, mens Birger Ljones og Yngve Haugstvedt er gjenvalgt. Karl-Axel Mentzoni og Jorunn Sivertsen var ikke på valg i år.

På årsmøtet ble det også tatt opp en endring i PYMs retningslinjer på den delen som har med misjonærenes situasjon på feltet.

Rudolf Larsen fra Larvik er ny hovedstyreleder i PYM.

Neste årsmøte blir avholdt 2. juni i Filadelfia. Oslo. i sammenheng med 90-års jubileet. 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com