STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Dagen 3.juni 2000

Valgt til det meningsfylte

 

I går ble Paraguay-misjonær Rudolf Leif Larsen gjenvalgt som styreleder for Pinse-menighetenes Ytremisjon. - Dette gjør hjemmeoppholdet meningsfylt, sier Larsen.

Av JOSTEIN SANDSMARK, OSLO:

Fra 1976 til 1987 var Brit-Lajia og Rudolf Leif Larsen engasjert i misjonsarbeidet blant guarani-indianere i Paraguay. Nå er misjonærparet bosatt i Larvik av familiære grunner, og Rudolf er anestesisykepleier på Sentralsykehuset i Vestfold. Samtidig er han ledende eldste i pinsemenigheten Betania - og siden ifjor styreleder i De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon (PYM).

- For tre år siden ble jeg invitert i styret. Og som misjonær føler jeg at jeg har en viss kompetanse for dette arbeidet, sier Larsen etter at han fredag ble gjenvalgt som PYM-leder.

- Dette er både spennende, givende og utfordrende. Når vi nå må være hjemme i Norge, gjør  det  hjemmeoppholdet meningsfylt å få være såpass aktiv i misjonsarbeidet, forteller Larsen til Dagen.

Det beste med den PYM-koordinerte virksomheten syns han er den veksten som skjer selv om problemene kan være mange:

- Det skjer utrolig mye positivt ute på tross av krig og nød.

Ifølge årsrapporten som ble fremlagt på gårsdagens årsmøte, er det 144 utsendinger på misjonsmarken i øyeblikket. I tillegg er nærmere 160 aktive misjonærer på Norges-opphold.

Dette gjør PYM til landets tredje største misjonsvirksomhet. I antall utsendinger er de snart på høyde med Misjonsselskapet.

Blir selv misjonærer

- Mye av virksomheten blir nå nasjonalisert ved at de nasjonale tar ansvar og fører misjonsarbeidet videre. En del av dem gjør det ved selv å bli misjonærer, slik det skjer når kongolesere drar til Nigen i samarbeid med norsk misjon, sier Larsen.

 I det muslimske landet Niger har misjonsarbeidet allerede båret frukter i form av en mindre pinseforsamling.

- Også argentinere engasjerer seg i Afrika, opplyser styrelederen.

 

 

- Når menighetene slik begynner å reprodusere seg selv, har misjonen nådd et viktig mål, konkluderer han.

Larsen gleder seg også over at PYM har «relativt god kontroll» på økonomien i Norge.

- Vi har ikke hatt noen nedgang i gaveinntektene, i hvert fall ikke når de måles i kroner. Så menighetene støtter fortsatt godt opp om misjonens sak.

Omtrent 30 prosent av menighetsbudsjettene går til evangelisk og diakonalt arbeid i andre land.

- Og det bør minst holdes på det nivået, mener Larsen.

Samtidig registrerer han med like stor glede at en del ungdommer ønsker å reise ut i PYM-regi:

-Vi ser et økende allfall unge mennesker som stiller seg til tjeneste. Men det er vanskelig å skaffe til veie nok underhold til å sende dem ut, skriver generalsekretær Svein Jacobsen i en virksomhetsplan.

En annen tjeneste

- Det var elleve nye og unge misjonærer som reiste ut i fjor, følger Rudolf Larsen opp med.

Den største utfordringen fremover mener styrelederen blir fortsatt å rekruttere nok kandidater til å krysse lande-og kulturgrenser for frelsens sak.

- Samtidig er det utfordrende å utdanne dem og pense dem inn på den forståelse at moderne misjonærer er konsulenter og rådgivere, mens de andre steder fortsatt er pionerer, sier Larsen.

Slik sett kan 90 års-jubilanten PYM registrere at misjonærtjenesten mange steder har fått et annet innhold i dag enn da de første utsendingene drog til India.

-Nå møter vi et helt annet samfunn ute - med mennesker som har skolegang og utdannelse. Selv blant indianerne i Sør-Amerika er det blitt slik, forteller Larsen.

På denne bakgrunn blir det ikke overraskende når søsterkirker i dag etterspør bistand til organisasjonsutvikling og veiledning av nøkkelpersoner.

- Men hvis vi skal greie det, må unge her hjemme også engasjeres til den baktroppen som står for økonomi, forbønn og praktisk hjelp, sier Rudolf Leif Larsen

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com