STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Fredens Sambånd nr 5 - 6, 1980 

  

  Rudolf fikk bruke 2 nummer av bladet "Fredens Sambånd" for å informere om Norsk misjon i Paraguay.

 

 

   • Fam Larsen ut til ny periode
   • Hvorfor misjon? Ove Arnoldsen
   • Frelst med hele sitt hus. Eliseo Villanueva
   • Paraguay, landet i Sør-Amerikas hjerte
   • Evangelisk misjon i Paraguay. Rudolf Leif Larsen
   • Tenk at også jeg fikk dtt kall. Gunvor Westgård
   • "Er Gud for oss, hvem er sp imot oss" Anna Strømsrud
   • Opplevelser blan skogens folk. Gunvor Iversen
   • Hos pay-tavytera-indiaerne. Rudolf Leif Larsen
   • Menighetens forlengede arm. Josef Iversen
   • Livet son innsat. Leonardo alderete.
   • Concepcion. Inger-Johanne og Inge Bjørnevold
   • Fortsettelse fra side 7
   • Fortsettelse fra side 3, 4 og 5.
   • Hele skapningen sukker! Rudolf Leif Larsen

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com