STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Paraguay-prosjekter 2010 hvor Rudolf er engasjert:

 

A.  Nytt skolebokprosjekt 2010 – 2013

 

Vi har nå fått  innvilget 1.164.000 NOK for 2010 fra NORAD til å fortsette utviklingen av skolebøker, spesielt for de lavere gradene i folkeskolen, .
Rudolf er engasjert av PYM som kontakt mellom prosjektet i Paraguay, og PYM.

Dette prosjektet vil gi til barn og lærere blant mbya, ache og ava guarani.

 

  1. Forståelige lesebøker som framhever etnisk-kulturelle verdier, på morsmålet, for å utvikle tenkningen, selvfølelsen, troen på framtiden og en mulig sosialøkonomisk endring på boplassene.

  2. Gi kurser, opplæringsmøter om pedagogikk og urfolks rettigheter.

  3. Organisere og danne et CD-bibliotek som forenkler bevaringen av det kulturelle materielle som er spilt inn på ca 1000 kassetter, innspilt hos høvdinger, eldre, religiøse ledere, og bruk i produksjon av materiell til de nevnte gruppene.

  4. Stipender til lærere for å oppnå universitets-eksamener som vil hjelpe dem til å være foregangsfolk i endringsprosessen som det globaliserte samfunn tvinger fram.

Dette medfører at jeg må ta noen turer til Paraguay (finansieres av prosjektet).

Utfordringen nå er egenandelen. Det kan ikke tas mer fra egenandels-fondet, og jeg er utfordret å skaffe tilveie disse midlene, ca 120.000 NOK pr år.

B. Støtte til indianermenigheten

Består i økonomiske støtte til leirer, evangelisering, kirkebygg etc..
Har skrevet utkast til strategi-dokument.

C. Framtidig bibelskole blant indianerne

Dette er på planleggingsstadiet

D. Skolebygg i indianerkoloniene og stipender til høyere utdanning for indianere.

I 2007 ble byggingen av en videregående skole avsluttet, hvor jeg hadde ansvaret. I 2008 – 2009 hadde Ole Johannes Jorud ansvaret for 4 skolebygg.
Ca 20 studenter fikk studiestøtte (lærere, sykepleier, jurist, psykolog, spesiallærerer etc).

I 2010 vil det ikke være noen aktiviteter i dette prosjektet

D. Skolebokprosjektet 2006 - 2009

Siden 2007 har jeg vært involvert i skolebokprosjektet ”Proyecto Kuatiañe'e 2006 – 2009”, hvor det er produsert 15 lesebøker / arbeidsbøker og 3 kassetter til indianerskolene, med tekster fra egen kultur. Gjelder tre indianergrupper, mbya, ache og ava guaraní. Tidligligere er det produsert ca 20 bøker. Min oppgave har vært administrativt tilsyn, oversettelser, rådgivning etc..

Prosjektet ble drevet lokalt av en stiftelse som heter Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay  (IDELGUAP)  (FALEVI)2  Fundación Prof. Dr. Reinaldo Julián Decoud Larrosa”. Leder har vært Dr. Almidio Aquino. Han er språkforsker og har en doktorgrad i teologi. Prosjektet hadde en  lokal prosjekt-gruppe som var sammensatt av indianere fra målgruppen, samt andre involverte i prosjektet. I selve skriveprosessen ble det engasjert spesialutdannet personell.

Prosjektet har vært støttet av NORAD med 90 % og 10 % fra Tabernaklet, Bergen (fram til 2007), samt fra et egenandelsfond..

E. PYM

Jeg er blitt spurt om å stille til valg som medlem av PYMs hovedstyre de neste 3 årene.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com