STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Paso Cadena, Paraguay den 18.02.82

Sendebrev 3/82

 

Kjære venner! Guds rike fred!

"I skyggen av dine vinger,Gud, søker menneskebarna ly" Sal 36.8

Så har vi igjen den glede å sende dere en varm sommerhilsen midt på vintren. Mange takk til de mange hilsner vi fikk til jul - og i januar - februar. Det er alltid trivelig å få brev hjemmefra.

Etter en tradisjonell julefest både i menighet og hjemme, reiste vi nyttårsaften på en 14 dagers ferie i fylket Parana, Brasil, og det var interesant å se nye egne. Fikk besøkt et par menigheter et par steder, og det var virkelig interesant å se noe av Herrens verk i Brasil. Som dere vet, er jo pinsevekkelsen svært så omfattende der, og det er mange svært store menigheter, så det blir en kolosal forskjell i forhold til Paraguay.

Omkring den 20. januar var det leir på Eben-Ezer i Nord-Paraguay, og 8 stykker herfra dro dit, og de hadde en fin leir der hvor mange fikk et møte med Herren.Og nå i februar har det vært årsmøte for Misjon Norma - -organisasjonen som misjonen heter her.Bl.a. ble det der enighet
om å søke Bibelselskapet (gjennom det nasjonale Bibelselskapet) om penger til fortsatt Bibelspredning. Ellers så ble det valgt ny feltrepresentant, Lars Førland.

Noen dager etterpå var det årsmøte for Filadelfiamenighetene. Ettersom menighetene er små, er de samlet under en juridisk person. Det er et styre, men en nasjonal pastor, Marcos Moragas Sanches, som formann, og har ansvaret  for kontakten med myndighetene. Ellers er menighetene selvstendige.

Som dere ser, har vi denne gangen lagt ved en regnskapsoversikt for 1981. En vil bemerke at summene i NOK ikke alltid stemmer med de avsendte beløp, da vi ofte bare får oppgitt USD-beløpet, og omregningen her er bare omtrentlig. Når det gjelder gaver fra "private givere", er alt samlet i en post, men jeg håper at alle som har sendt noe, har mottatt kvittering (brev) fra oss. I motsatt fall, håper jeg at vi får vite det!

Når det gjelder Barnefondet, er muligens tallet lavere enn det avsendte i 1981, men det skyldes at det som ble sendt sist på året er ført på 1982-regnskapet, da vi fikk det så sent. Skulle det være noen tvil, håper jeg på brev, og vi vil svare med bekreftelse fra revisor. Vi har nemlig "Barnefond-skandalen" i frisk erindring.

Utgifter: I tillegg til utgifter til skole (27.234 kr) kommer forholdvise utgifter til bil, stasjonsdrift og vedlikehold som tilfaller skoleutgiftene.

 

 

 Bilholdet er dyrt, men Land-Rover er en dyr, men likevel nødvendig bil her. Forøvrig bruker alle satsjonene dette, eller mer til bil. Som en ser, er det underskudd på åkerdriften, men det skyldes at utgiftene til dette års høst (dvs såing etc) kom på 1981-regnskapet. Men det er lite lønnsomt med manuell drift, så det er ren sysselsetting. Ellers gikk det mye til syke og enker, netto ca 13.000 kr. En vil komme opp i samme beløp i år også. F.t. hjelper vi fire familier, samt diverse syke som innlegges. Det gikk relativt lite il medisiner, ettersom vi hadd en heldel med oss fra USA. Igjen vil vi si at et hvert spørsmål angående økonomien oppfattes ikke som utidig innblanding, for dette er feles sak.

Ellers så kan nevnes at Joel Bogado har sluttet her, ettersom hans kone ikke er så helt sprek etter et mindre slag hun fikk i november. I hans sted vil Modesto Quiniones, en av vennene her (indianer), undervise i skolen. Også i år blir det omkring 90 elever, og spesielt blir det mange i 1. klasse. Skolen begynner den 22. februar.

Ellers så driver vi på med vaksineringskampanje, og målet er å få vaksinert alle som sokner til stasjomem her. Det gir endel arbeid, men en får mange fine kontakter.

I menigheten går arbeidet sin gjevne gang. I året som gikk har noen få begynt på Herrens veg, og vi håper de vil vokse seg sterke. Men det er en stadig "kamp" for å hjelpe de til å holde seg på vegen. Krefter både i og utenfor dem vil ofte ta overtaket, så det er ikke alltid like lett. Men også her er det noen som søker ly hos Herren. Det fine er at noen av de frafalne begynner å komme på møtene, og vår bønn er at de får et ordentlig møte med Herren. Der er jo ingen som blir en kristen ved bare å gå på møter. Men det gir håp.

Med dette vil vi runde av vår lille hilsen, og vi takker dere for hjelp og forbønn for arbeidet her i Paraguay.

Med hilsen

 

Brit-Lajla og Rudolf

 

PS: Vi har fått en pakke klæt fra Klara Urtegård, men ettersom vi ikke vet hvor du bor, kan vi ikke skrive. Send oss noen ord!

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com