STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

  ÅRSRAPPORT FRA PASO CADENA, PARAGUAY  1982

 

MENIGHETEN: Det har igjennom året vært holdt faste møter på fire forskjellige steder, samt diverse besøk og husmøter utenom. Noen - både indianere og mestisere - har begyndt å følge Herren, mens andre har desverre vendt Ham ryggen. Dog så er det ganske godt frammøte på samlingene - opptil 50 - 60 personer på søndagene, og 300 - 400 på spesielle dager (f, eks jul), Ingen ble døpt i 1982. Lokalet i indianerkolonien ble fullstendig restaurert. Det skjedde med midler innsamlet i menigheten, og gaver fra Misjonsfondet. Menighetsarbeidere var Eulalio Garcete og Rudolf Larsen.

SKOLEN:  Det ble undervist i 6 klassetrinn, og ved skolestart var det ca l00 elever, mens ca 65 fullførte skoleåret. Lærere var Rosa B. de Garcete, Eulalio Garcete, Modesto Quiniones. og delvis Rudolf Larsen. Skolen får ca 8000 kr. fra skoledepartementet her i landet.

SYKEARBEIDET: Det har vært ca 2300 konsultasjoner (innkludert tanntrekking, vanlige konsultasjoner, sykebesøk, endel fødsler hjemme / på klinikken etc.) Det er gitt 2616 vaksiner mottatt fra off. helsestasjonen, fordelt slik: Triple 833, Sabin 854, Antitetanus 4l6, Antiamarilla 175, Mesliagvaks. 64, BCG 274.

 

 

Det har vært innlagt pasienter 442 liggedøgn. I tillegg kommer de sykes følge / familie med 1323 liggedøgn. For de fleste har det vært fritt opphold.

 MAT'UTDELING: Det ble gitt skolefrokost i 3 mnd, og gjennomsnittlig 25 personer har fått ukentlig matforsyning gjennom hele året. Det er enker og deres barn, syke hjemme etc. .

REGNSKAP: Det er overført kr 167.879 fra Norge, og det har vært kr. 20.305 i div. inntekt her, totalt 188.184 kr. Dette er blitt fordelt slik: evangelist kr 10.915, skole kr 24.936, bilen (bl. a full overhaling av motor/karroseri) kr. 37.264, div. virksomhet på og omkring stasjonen kr 44.568, mat til enker / syke kr 13.176, medisiner kr 21.689, tap av innestående penger på Menno-Tur pga konkurs kr 4.986, midler innkommet i des 82, som ikke ble brukte kr 30.650.

Med dette vil vi takk dere alle som har vært med å gjøre det mulig å arbeide her, og vi er takknemlige for fortsatt hjelp både i bønn og i økonomisk hjelp. Saken er jo ikke våra, men Herrens!

Med hilsen

Brit-LajIa og Rudolf Larsen

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com