STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Brit-LajIa og Rudolf Leif Larsen Casilla de correo 1670 ASUNC ION - PARAGUAY

 

Atyra 02.12.1984 / Sendebrev 2/84

 

Kjære venner! !Paz del Señor!

...Med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til Åpenbaring for hedningene og til ære for ditt folk Israel. Lk. 2: 30-32.

Så har vi igjen den glede å sende en hilsen til dere, og spesielt for å ønske våre venner en VELSIGNET JULEHELG OG ET GODT NYTT ÅR!

Vi er takknemlig for alle som vil være med i arbeide her i Paraguay, og vårt ønske er at disse sendebrevene skal inspirere til å fortsette med forbønn og hjelp. FOR DET NYTTER: Ikke fordi vi er her, men  fordi dette er Herrens verk og Hans Ord vender ikke tomt tilbake:

Denne første adventshelg har vært travel, da vi på en måte har høstet inn noe av det som er blitt sådd de siste månedene. Lørdag ble et par vigd. De har levd sammen i ca 15 år, og har 6 barn. De vil nå følge Herren, og har først ordnet ekteskapet, og i kveld skal de sammen med 5 andre døpes her i kirken. Det er både yngre og eldre, og også datteren til Hjelpedal (læreren). Vi merker på mange måter at det er blitt en helt annen "tone" og ånd i møtene, så vi - er optimistiske. Ved vielsen var kirken helt full, og etterpå ble det servert bak i skolehagen. De største barna på skolen har gjort en fin jobb med kakebakang og pynting. Inge Bjørnevold var sammen med oss, og tok seg av selve vielsen. Og i kveld skal alså Flaminio. elstebroren fra nabomenigheten Ypakarai døpe disse.

I Ypakarai har de sløyfet møtet, og kommer hit opp i leid buss, og så vil vi sammen prise Herren for den seier som er vunnet hittil. Neste helg skal vi ha menighetsmøte med medlems-opptagelse, og reorganisering av flokken. Ellers så er det nattverd og bønne-møte annen hver søndag kl. 19, og møte kl. 20. Dessuten er det musikkøvelse mandag og fredag kveld, bønnemøte tirsdag og bibelstudie torsdag kveld. Søndag formiddag er det søndagskole.

 

 

Likeså er vi ofte i Tobati - 2 t kjøring herfra. Idag var vi noen stykker der, og innsatte ledere der. Håper å få til en kampanje der om en tid - om midlene rekker til. Jeg nevnte musikkøvelse: ut av det er det på kort tid blitt en ganske velklingende sanggruppe. Her får paraguayske og norske ungdommer være sammen og virke for Herren. Oppmuntrende har også kontakten med vennene i Ypacarai vært, og de kommer ofte opp hit for å være sammen med oss. Ellers  så er de Bibelskole på 3 t. hver lørdag i Ypacarai, og jeg (Rudolf) er da med og underviser der.

Den 30. nov. reiste 9 norske hjem: fam.Skretting som var i Paso Cadene og fam. Jorud som var i Yby Yau (Eben-Ezer), og i jan reiser fam. Førland, samtidig som Gunvor Westgård og Henny Marie Rassmussen kommer ut. Fra da av blir vi bare tre mannlige misj. her - og fra sommeren bare 2, så det trengs nye krefter. Her er enda MYE ugjort! P.g.a. disse forandringe, er det blitt nytt styre, og jeg skal fungere som feltrepr. iallefall inntil årsmøtet i febr..

På skolen går det bare bra. Ungene begynner å telle dagene til avslutning til jul den l5.des.. Da er det 2 mnd. ferie for barna. Vi får det jo da litt roligere da, men endel vedlikeholdsarbeid må gjøres, og arbeidet i menigheten fortsetter jo, og forhåpentligvis får en da mere tid til å besøke vennene, noe som er av stor betydning her. Men litt ferie må en jo ha, og vi håper å få kompensere de korte feriene vi hadde i Paso Cadena og Eben-Ezer. Ellers så håper vi å få til en kampanje nå i des. med evangelist Osona. Og sist i jan er det ungdomsleir her i Atyra, så det mangler så vist ikke på oppgaver. Leiren organiseres av en gruppe i Ypacarai, men en benytter alså lokalene her, og det er jo fint.

 

Vel, med dette får jeg runde av, og takker for fortsatt forbønn, FOR DET TRENGS, for en merker også at det er motstand bl.a. fra den katolske kirke. Må Herren være med dere alle!

 

MED HILSEN

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com