STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Paso Cadena, Paraguay den 7. April 1983

Sendebrev 2 / 83

 

KJÆRE VENNER:GUDS RIKE FRED:

 

"Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet..." l. Kor.16:9

Det er med glede at vi kan konstatere at det er sant det som står i l.Kor.16:9. Vi har de siste 2-3 mnd. opplevet en rik tid her i området. Det hele begynte med en kampanje vi hadde i februar. Evangelisten Osona, sammen med misj. Kjellaug P.Sjølund besøkte oss, og vi hadde friluftsmøter på tre steder i den nærmeste landsbyen, Santa Ana, og til vår overraskelse kom svært mange på møtene, også en kveld da været var heller usikkert. Vi brukte høytalere, så ordet nådde langt, og flere gav til kjenne at de ville følge Herren. Særlig et sted, Gullon Portrero har det virkelig blitt en åpnet dør, og der er det nå møter to kvelder pr. uke. Sist søndag var det mye over 100 samlet, og igår kveld (onsdag) kom overraskende mange tiltross for en heller kald kveld. Flere har åpent tilkjenne gjort at de vil følge Herren.

Et annet sted i samme landsby (Paso Boli) er en familie blitt frelst, samt en er flyttet dit, og de er virkelig ivrige til å vitne for sine naboer, og særlig den nyfrelse mannen, Santiago, har vist en iver som virkelig har gledet oss. De vil så gjerne bli døpt,og det blir gjort så snart de er ordentlig gifte, og det skal skje snart. Denne uken dro han på fiske for å få penger til å betale de nødvendige dokumenter - 120 kr. Søsteren til Santiago er kateket i landsbyen, og vi har fått hatt mange møter hjemme hos henne. De første møtene var hun så urolig, at hun viste ikke hvordan hun skulle føre seg, men de siste gangene har hun nærmest "slukt" ordet som er blitt forkynt. Selvsagt skjer alt dette ikke uten motstand. men vi opplever at selv ufrelste folk forsvarer de evangeliske (oss). Eulalio Garcete, som arbeider sammen med oss i skolen om formiddagen og rent evangelisk arbeid ellers, gjør en enestående gjerning, og har virkelig fått en fin inngang hos folket i landsbyent. Be for ham!  

Også her i selve menigheten har vi opplevet en fin tid, 8 stykker (6 indianere,og to mestisere) har bedt om dåp her, og vi holder nå på med en "dåpsklasse" for å gjennomgå de mest sentrale ting i troen. Sist søndag (påskedag) opplevde vi Herren få røre med mange av vennene,og vi hadde en fin nattverd-stund sammen. Overraskende mange kommer på møtene, og fyller lokalet, og det er noe å glede seg over. Samtidig prøver den onde å ødelegge, ved å lage vansker i familiene, blandt vennene, men vi opplever også seier på dette området.

 

Foruten nevnte område, har vi også møter hver lørdag i ei annen bygd, men det har vært vanskelige men en kan ikke gi opp av den grunn.

I januar flyttet fam Skretting hit, så vi er nå flere til å dele om oppgavene.De blir å overta etter oss.

Ellers så har vi hatt besøk av et evalueringsteam fra NORAD.Det var 5 stykker (to norske, en argentiner, en peruaner og en paraguayer) og de ble her 3 dager. Totalt sett tror jeg evalueringen falt noenlunde godt ut. Vel, det vil den endelig rapporten vise.

Nå i mars hadde vi her i Paraguay et 14. dagers besøk av Reinert Innvær, og han var en snartur i PC. Det var et gildt og oppmuntrende besøk, og vi tror det vil få betydning for arbeidet videre her i PC, ettersom han er formann i arbeidsutvalget for Sør-Amerikamisjonen.

Skolen begynte sitt skole-år sist i februar. Det er nå ca. 120 elever på 6 klassetrinn,og det er 4 stk i halvst. som underviser: Rosa Garcete (utd. lærer), Eulalio Garcete, Serafina Benites (er indianer,og har undervist her tidligere), Modesto Quiniones (er indianer, og har undervist tidligere her).

På klinikken fortsetter det som tidligere. Sammen med oss er nå en indianerkvinne (0,5 st), og vi håper hun etter hvert vil kunne arbeide litt selvstendig der.

F.t. er barna våre hjemme,og blir det til 17. mai. Læreren kommer hit for å undervise dem,  

Det begynner å minske på tiden vår her i Paraguay, idet vi planlegge å reise hjem i juni/juli,og dermed blir dette det siste sendebrev  herfra for denne gang. Vel hjemme i Norge vil vi sende et brev og gi en "slutt-rapport" , for denne gang. Men vi er ikke ferdige her og  vårt ønske er å fortsette, om Herren vil. Da er det mange ting som må løses, og vi er glade for at alt kan vi få legge i Herrens hender Å komme hjem vil bli trivelig men har også sine vansker, og spesielt gjelder det hus, og vi tør be dere å hjelpe oss å be om en løsning på det spørsmålet. Jeg (Rudolf) blir å arbeide på Nordland Sentralsykehus, Bodø.

Så vil vi. få ønske dere Guds rike velsignelse, og takk for forbønn og økonomisk hjelp!

Med hilsen

Adr, fra juni: Langåsvn.42, 8000 -Bodø

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com