STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Paso Cadena, Paraguey 9. aug. 1982
Sendebrev 3/82

 

 

KJÆRE VENNER! GUDS RIKE FRED!

... "I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med Ham, og satt oss i himmelen med Ham!" Ef. 2:6

Så vil vi igjen få hilse dere alle, og enda en gang vil vi takk dere for den hjemlp dere gir slik at det er mulig å fortsette arbeidet her i Paraguay. Vi ville jo så gjerne ha vist til store resultater som frukt av deres gaver, men enda har det ikke lykkedes. Derfor er vi enda mer takknemlig, for vi vet at det er lettere å gi til mere "vellykkede" tiltak, men på samme tid er vi overbevist om at det er Herrens vilje at vi skal arbeide her, og vi vet at i sin tid skal Herren få reise opp sin forsamling også her. Og vier takknemlige for hver nasjonal som finner vegen til Herren., og vi ber om forbønn for disse, for vi opplever gjentatte ganger hvordan Satan angriper just de som skal stå som ledere blant sitt eget folk. Bare på det siste året har vi opplevet at to av de ledende i den lille menigheten i Paso Cadena har kommet ut for ting som har utelukket mulighten for å stå som ledere, i allefall for en tid. Og her er ikke mange å velge mellom, så det gjør det vanskelig. Men Herren kan reise opp den som faller, og vi ser at det skjer.

Som dere vet, har vi Rosa og Eulalio Garcete sammn med oss, og de er tropfaste med i arbeidet, både på skolen, og likeså er Eulalio ivrig med i møtevirksomheten rundt omkring. Bl.a. skal vi nå prøve å trappe opp virksomheten i ei nybyggerbygd. Mange har kommet fra forskjellige steder for å få seg jord, og på slike steder er det alltid lettere å få inngang. Et par troende er også flyttet til, og de er ivrige med, og vi håper at de kan danne grunnstammen til en liten forsamling der.

 

Vi har hatt møter der hver lørdag i et år, og det er mange som er intereserte. Ft er det Eulalio som spesielt har ansvaret for arbeidet der.

Som dere kan se av sendebrev 2/81, har vi et lite forsamlingshus i selve indianerkolonien, og dette blir nå restaurert for penger mottatt fra Misjonsfondet, samt penger som vennene selv har samlet sammen.

Ellers så har vi de siste ukene forsøkt å satse enda mer på husbesøk rundt omkring, og det resulterer at flere kommer på møtene, men som nevnt, er det også vansker.

Som nevnt i forrige sendebrev, fikk vi sperret vår og arbeidets konto, og dessverre så har det ikke blitt noen ordning til nå. For arbeidets del dreier det seg om ca 6.000 kr, og det er vel sannsynlig at vi mister disse pengene. Det har jo gjort det litt trangt økonomisk. Men vi klarer oss med forsiktighet.

Ellers har vi hatt mange innlagte, både tuberkuløse og andre, så det er stading noe å ordne med.

Forøvrig sp fungerer skolen godt, men endel elever har sluttet midt i skoleåret, så det er nå omkring 80 elever.

Det er nå bare 10 mnd. til vi setter vegen hjemover til Norge. Det er utrolig hvor tiden går, og må Herren gi oss nåde til å bruken den riktig. Derfor ber vi om deres fortsatte forbønn, slik at vi kan få nåde til å gjøre det Herren vil. Vi er oppreist til et levende håp, og vi ønsker at flest mulig skulle få det samme håp!

Medd dette hilser vi dere alle, og er takknemlig for å høre fra noen av dere!

Med hilsen

 

Brit-Lajla og Rudolf

   

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com