STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Paso Cadena, Paraguay den 10.09.81
Sendebrev 4 / 81

 

Kjære venner! Guds rike fred!

"Men Gud er RIK på miskunn!" Ef 2.4

Fra et vårlig Paraguay vil vi igjen sende dere en hilsen. Vi har det bra, og er friske og i fullt arbeid. Det blir helst ikke ende på alt en burde og ville gjøre. Siden sist har vi forandret endel på virksomheten for bedre å kunne utnytte de krefter vi har, samtidig som vi satser sterkere på et sted med nybyggere. På dette stedet har vi møter hver lørdag ettermiddag, og folk er intereserte. Seløvsagt er det ikke så stor forsmling, men det er jo ikke altid det viktigste. Disse menneskene er fullstendig uvitende om de bibelske ting, så forkynnelsen må legges på et svært enkelt nivå. Søndag formiddag har vi møter tre steder (dvs hverannen på 2 steder, og så 3). Da har Joel møte i kolonien, mens Lalo drar til et sted ved navn Paso Boli, og jeg litt lenger avsted hvor det fins noen få troende. Stedet heter Yhu (Caramemi). Søndag ettermiddag erdet alltif felles samling på stasjonen, og vi er ofte ganske mange samlet. Det gjennomgås et bibelkurs som også er inntalt på kasetter som de venner som ikke kan lese, får låne.

Ellers i uka er det bønnemøte i hjemmene i kolonien, og det viser seg å være bedre, da de fleste ikke vil gå langt i mørket. Torsdag er det møte på forskjellige steder i kolonien (hos ufrelste). Men arbeidet er ikke lett, så vi trenger virkelig mye forbønn!

Skolen fungerer godt, og barna kommer regelmessig til undervisningen. Hver morgen får alle barna en slags bolle og  te / melk. Skolen avsluttes i november, men heldigvis så fortsetter de samme lærere til neste år.

Sykearbeidet krever også sitt. Et nytt problem de siste månedene er en tiltagende frekvens av leismaiosis (en sykdom som ligner spedalskhet). Den er relativ enkel å behandle, men medisinen er blitt svært så dyr - ca kr 800 for en voksen - og til nå har vi ikke fått tak i hos staten, og misjonen klarer jo ikke en slik belastning nå. Derfor er det mange som en ikke kan hjelpe. Men endel kan jo betale selv. Til små barn er det jo billigere, og viktigere å behandle også.

 

 

Kassett-inform: Det er nå laget en kassett fra Paso Cadena, hvor dere i nær framtid vil få stifte nærmere kjennskap til medarbeidere, venner, samt møte, og vi håper at denne kassetten vil nå hver enkelt mottaker av våre sendebrev. Da vi ikke kan sende en kassett til hver mottaker, har vi beregnet at en kassett sendes videre slik det blir bedt om i brevet som følger den. Og det vi vil vise medden, er at det nytter å arbeide, selv om resultatet ikke er av en størrelsesorden som en kunne ønske. En sjel er jo mer verd enn hele verden.

Bibelspredning: Via det Paraguayske Bibelselskap har vi fått fra Det Norske Bibelselskap vel 5000 USD til innkjøp av Bibler og Bibeldeler, og vi i Paso Cadena har fått 10 %  av dette til utdeling på skoler etc., og det ser vi som en fin anledning til å spre Guds Ord.

Ellers så er vi opptatt med å lage bibelkurs på guarani som skal inntales på kassett. Ca 7 kapitler er innspilt, men enda mangler det mye.

Til slutt vil jeg nevne et konkret problem. Som dere vel kjenner til, er det mange s.k. antropologer (studerer "primitive" folks levevis) som arbeider her i Paraguay. Det er både private organisasjoner og i staten. I en bok utgitt av disse, er bl.a. vår misjon omtalt på en svært negativ måte, sannsynligvis mest p.g.a. vårt evangeliske arbeid. De mener vel at det blir gjort for lite for å høyne indianernes levekår, samt at det blir evangelisert for mye. I allefall har disse folkene mye å si, og kan påvirke statens holdning til misjonen på en negativ måte, og det kan bli uheldig foross og det rbeid vi står i. Selvsagt kan det kritiseres det vi gjør, for arbeidet blir jo begrenset både av økonomiske og personellmessige grunner, samt at ingen av oss egentlig er samfunnsbyggere. Men vi gjør så godt vi forstår og har resurser til. P.g.a. disse forhold, ber vi dere om å omslutte arbeidet her i deres bønner, slik at vi kan fortsette inntil det finse en selvstendig menighet, samt å hjelpe de som virkelig trenger hjelp.

Med dette hilser vi dere alle, og vi er takknemlig for brev!

 

Med hilsen

 

Brit-Lajla og Rudolf

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com