STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Paso-Cadena                                                                     nytt

Også hedningene har fått del i arven;

de hører med til det samme legeme

og har del i løftet i Kristus Jesus

og i kraft av evangeliet.

Ef 3:6

 

Sendebrev 1 / 1987 - ORGINAL-brevet

Nasjonale overtar.

Det er med glede vi igjen  kan  sende en hilsen herfra  Paraguay.Som  overskriften antyder.har vi  på  en  måte pasert et  viktig  punkt  i  misjonsarbeidet i Paso Cadena idet  to paraguayske familier har overtatt den daglige driften av arbeidet. Den 12.oktober 1986 ble Eulalio Garcete innsatt som  forstander,og  han tar nå hånd om det åndelige arbeidet, både blandt indianere og mestisere.

DAGLIG LEDER

Men ettersom arbeidet i Paso Cadena også består i en god del sosialt arbeid: klinikk, skole, diverse former for hjelp til befolkningen, var det også nødvendig med en daglig leder, og vi er virkelig glade for at Maximino Velasques med familie (bidet nedenfor) var villige til å komme til PC og ta på seg oppgaven. Men det trengs en sykepleier,og ikke vet vi hvor den skal komme fra. Ettersom en må beherske guarani, bør en studere guarani.samt satse noen år på dette arbeidet.

 Og vi håper selvsagt at en sykepleier vil komme ut for å fortsette dette arbeidet. I mellomtiden vil vi prøve å få tak i  en nasjonal sykepleier. Likeså vil den gutten som har hospitert på hospital, Luciano, komme tilbake for å arbeide.

 

 

Nå prøver Maximino så godt han kan å hjelpe de syke. Det har nå  brutt  ut  en malaria-epidemi,og  svært mange er syke.

Arbeidet innebær mye kontakt med lokalbefolkningen.

Maximino er også  regnskapsfører på stasjonen noe som gir et nytt ansvar for en nasjonal. Men Maximino er f link, så vi tror det skal gå bra.

REGNSKAP  1986

Regnskapet er ført i guarani, så tallene er bare omtrente:
Inntekt: Beh.43.000, Erikhjelp 7.000. PYM 46000, Norad 16.000, Sandnes 13.500. Bodø 18.000. Div. 40.000, Aksjon Håp 18.500. TOTAL: kr 202.000.

Utgifter: Evangelist 7.900, skole 27.000. Klinikk 24.000  Div,. 32.000. Bil 29.000. Mathjelp 3.000, Frø 6.300, Studier 15.000. Nyskole 14.500. Brønner 23.500, Div. 9.800. Balanse 9.700.
TOTAL kr 202.000.

 

 

TIL SLUTT......

Dere skal vite at vi er meget takknemlig for all støtte i året som er gått. Selv om vi slutter i PC,er behovet like stort,  ja større. Det  blir nå ekstra lønnsutgifter, så vi håper dere alle vi fortsette,og gjerne øke støtten. Ca. 200.000 kr. er jo egentlig svært lite i driftsmidler, men det gir mye for pengene. Vi vet at Herren velsigner!

Vi bor nå for det meste i Atyra, men er en tur i mnd. i PC, og påsken blir vi der.

Vi planlegger hjemreise i juni,og en er nesten like spente på hva Norge vil by en, som Paraguav for 11 år siden...

Vi er takknemlig for deres forbønn!

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com