STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Atyra, Paraguay 22. november.1981
Sendebrev 2/80

 

 

KJÆRE VENNER!

GUDS RIKE FRED!

"Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet" Joh 1:14

Det føles unektelig litt uvirkelig å sitte å skrive julebrev igjen, og særlig når det er så varmt og fuktig som det er nå! Og litt tidlig er det jo også, men vegen er lang, og vi kommer oss ikke til postkassen før ca 4. desember, så en må starte tidlig, om julebrevene skal nå fram i tide.

Vel, vi har det bare bra, og begynner etterhvert å finne rytmen her oppe i Paso Cadena. Siden sist, har vi vært noen dager i hovedstaden for å få ut endel tønner med brukt tøy og diverse utstyr til sykearbeidet, men pga et vanskelig byråkrati, lykkedes det ikke, og vi vet ikke når vi får de.

Den 15. nov. hadde vi avslutning på skolen, og det var da samlet ca 250 stykker. Først hadde vi samling utenfor lokalet, og etterpå samles vi inne, og hadde møte, og det er jo inspirerende å ha en så stor og lydhør forsamling. Ettersom den var tospråklig - guarani og portugisisk - prøvde vi etter beste evne å snakke spansk og guarani. Etter møtet var det div. opptredning av barna, og mange var virkelig flinke. Flere sang typiske folkesanger, siterte dikt og bibelvers, og etterpå ble det servert kaker og saft. Men først fikk alle barna to vaksinedråper i munnen mot poliomylitt. Heldigvis var det fint vær, så det ble en fin avslutning på skoleåret. Til kommende skoleår skal det settes opp en enkel bygning til skolerom, da det er nokså trangt nå, og dessuten har jeg tatt et rom til poliklinikk.

Ellers så har vi våre faste møter, og det vil si:
Tirsdag: bønnemøte på lokalet på stasjonen. Vanligvis er vi 10 - 20 stykker samlet. Sist tirsdag hadde vi også nadverd.
Torsdag: husmøte på omgang blant indianerne i kolonien. Vi har møtet på ettermiddagen, og det kommer noen få familier.
Lørdag: På ettermiddagen er det møte hos paraguayere, vekselvis på to stder. Frammøte kan variere fra 5 - 6 stykker til 15 stykker, så det var jo å håpe at disse møtene kunne utvides.
Søndag: På formiddagen er det møte i et lite og enkelt lokale i kolonien, og det kommer som oftest ca 30 stykker,
og det er jo ikke så verst. På ettermiddagen er det møte i lokalet på stasjonen, og oppmøtet er desentlig det samme, og vesentlig indianere.

Det beklagelige ved virksomheten her er at det ikke er noen ledere blant indianerne. Tidligere var det en, men han ble en frafallen pga diverse forhold, så det er virkelig et savn. Vi har jo sammen med oss Joel og Lalo, of de er ivrige med i virksomheten, med de er jo for det første paraguayere, og hører til andre steder, så de blir vel ikke her så svært lenge. Problemet med dette stedet, er som for Paraguay forøvrig, at det aldri har vært noen vekkelse, og det er sjelden en opplever at folk får ordentlig syndenød. Nesten alltid når de kommer til oss, så er det fordi de er syke eller er i pengemangel, eller det er andre problemer.

 

Som en tidligere misjonær i Paso Cadena sa:"om de bare en gang kunne komme i sjelesorg!"

Men de kommer ikke, og ikke vet jeg hva som er grunnen. Men heldigvis slår noe av Guds Ord rot, og gjør sin gjerning også her, så det er ikke forgjeves! Men vår bønn er de de som er troende får oppleve et dypere Gudsliv, og fylde av den Hellige Ånd, for det vil forandre mye.

Ellers så er jo disse guarani-chiripa-indianerne endel forskjellige fra pay-tavytera-indianerne som er i nord hvor vi var forrige periode. Riktignok snakker de samme språk, og mye av deres mytologi er den samme, men noe ved deres vesen er forskjellig. Ellers merker en at misjon har vært her en stund, for ganske mange snakker endel spansk, og kan skrive litt, og dessuten er de snare å komme når de bli syke. Jeg har opplevet at en har tvunget meg til å sette injeksjon med antibiotica: det er jo helst motsatt. Men ellers så er det en god del tuberkulose, og det er jo en nokså langvarig behandling som skal til, så det krver jo en annen framgangsmåte enn mye av de øvrige sykdommene. De tuberkuløse blir lagt inni 3 mnd. De får da ei hytte, og får ellers all mat de trenger og medisiner hver dag. Akkurat nå holder noen på å sette i stand ei hytte til dette bruk, men ettersom det stadig kommer nye syke, trenger vi å sette opp flere hytter etterhvert. Ofte blir det også et sosialt problem, feks en av de innlagte - en kvinne. Da hun ble syk, dro mannen fra henne, og selv om har vært her de tre mnd, må vi fortsatt hjelpe henne med mat, da hun ikke klarer å arbeide. Og dette er vist et problem som vil fortsette lenge, til tross for all vaksineringen.

Foruten å ha poliklinikk og skole på stasjonen, har vi et gårdsbruk. Her er ca 18 kyr, okser og kalver, og meningen er å få nok melk til de syke, samt endel kontanter ved salg. Ellers er indianerne blitt hjulpet slik at de kan få seg en ku. Vi har gårdsgutter som tar seg av dyrene. Ellers så er det plantet endel mandioka som brukes tilo middag, samt 60 mål med mais, og 100 mål med soya, foruten 20 - 30 mål med gress. Håper er at vi etterhvert skal få litt inntekt av åkrene, og dessuten gir det hardt tiltrengte arbeidsplasser. Vi har egne folk som tar seg av såing, høsting etc, så det faller bare tilsynsarbeid og regnskapsarbeid på oss. Misjonen eier ca 3000 mål skog, så det er jo noe å ta av. I tillegg har indianerne ca 9000 mål skog.

Vel, til tross for all virksomheten, så har vi et overordnet mål: at evangeliet skal få trenge inn til disse menneskene, forde trenger det virklig! Vår bønn er at de virkelig skal få se Guds herlighet, men nå er det skjult for de fleste - og iblant også for de som skulle være troende. Derfor ber di dere om å ta disse menneskene med i dees forbønn, at  det må lykkes å bringe dem evangeliet - ikke bare i geografisk forstand, men at det må nå inn til deres dypeste vesen.

Så vil vi ønske alle våre lesere og forbedere og medarbeidere en velsignet hjulehelg, og et godt nytt år!

Med hilsen

 Brit-Lajla og Rudolf  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com