STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Brit-LajIa og Rudolf Leif Larsen, Casilla de eorreo 1670, ASUNCION, PARAGUAY

Atyra 24. 10. 85 / Sendebrev 2/85

Kjære venner, Guds rike fred!

 

Takk for sist, og takk for brev fra mange av dere. Jeg håper at siste sendebrev nådde dere alle (sendt i mai). I tiden som har gått, har en hel del forandret seg for vår del. Vi av avsluttet vårt opphold i Atyra og på internatet i juli, og ble da etterfulgt av Elsa og Gunnar Pettersen. Vi flyttet da tilbake til Paso Cadena, hvor vi jo var hele forrige periode. Men det var litt leit å forlate arbeidet i menighetene og vennene her i den sentrale sonen. Men det er jo enda mye ugjort i Paso Cadena, så vi ser det som en utfordring å starte opp igjen der. Anna Mjåland (sykepleiere) er sammen med oss, så det letter mye på sykearbeidet, istedet blir det fram til mars 86 en hel del å gjøre i forbindelse med restaurering av lærerbolig, (nesten ferdig) og bygging av en skole med 5 klasserom og kontor. Til begge disse oppgavene har vi fått penger fra Akjson Håp. Vi har folk som gjør alt arbeidet, nærsom innkjøp. admn. etc..

I menigheten har det de siste mnd, vært en nedgangsperiode, men godt var det likevel å se at de fleste var med, og nye var kommet til. Vi har nå startet opp et 2 års bibelkurs med 7 deltakere. Materiell fås via SEAN, et Latin-Amerikansk studieopplegg som er selvinstruerende, og i tillegg er det en samling pr. uke. I løpet av disse to år skal vi gå gjennom del I som omhandler Jesus liv etc. basert på Mateus Evangelium, noe som gir en meget detaljert innføring. Derefter kan en forsette på høyere nivå.

 

I tillegg skal vi ha bibelstudier på enklere nivå for de av vennene som ikke har så god studiebakgrunn. Uten tvil er bibelopplæringen den store utfordringen her, da det vi istandsette vennene til å gå videre.

Ellers er det møter i menigneten og på utpostene, og ofte kan det være mye folk på møtene. Vi har nå anskaffet oss en liten forsterker til både anonsering, samt en filmframviser som en kan bruke på kampanjer. Det fins mye bra materiell til utleie, og det viser seg effektivt for å samle folk. Ellers er de jo en hel del praktisk å gjøre i kolonien, blant de syke, så det kan iblandt bli vel mye å gjøre.

F. t. har vi endel som lager murstein til skolen, andre har kjørt stein, sand etc. , så de medfører jo endel ekstra arbeid også for oss, men det skal bli kjekt å få en bedre skole, da de vi nå har er heller dårlig.

I siste brev nevnte vi om hjelp til å få ungdom med kall på bibelskole, og vi takker for hjelp som vil dekke ca. 2-3 mnd. Men det mangler mye på å sikre hele året, så skulle det være noen som vil hjelpe til denne viktige oppgaven, er vi svært takknemlige!

Dermed får vi runde av her, og ønsker all Guds rike velsignelse, og takker for både hjelp og forbønn!

   

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com