STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Rudolf Lief Larsen, Casilla de correo 1670, ASUNCIÓN, PARAGUAY.

Atyra den 26. 06. 86

Kjære venner:

 

Guds rike fred!

Vi vil i dette rundskrivet få komme med litt orientering angående DE VENNENE SOM GÅR PÅ BIBELSKOLE MED STØTTE FRA NORGE.

I utgangspunktet var vi vel litt beskjedne, og bad om hjelp bare til Fabian Area, men ettersom responsen var større, kunne vi ta på oss å hjelpe flere, i alt fire stykker. En har vært på et kortere bibelkurs i Rosario, Argentina, hos de svenske misjonærene , rnens de tre andre går på en mere omfattende bibelskole hos de amerikanske pinsevennene i Asuncion. Vi har inntrykk av at det gis meget solid  undervisning, selv om amerikanerne nok har litt andre skikker enn oss, men det er jo ting som må justeres etter hvert. Dere skal vite at denne hjelpen er av umåtelig betydning for både menighetene og den enkelte, så vi er takknemlig for at dere vil hjelpe oss, Dessverre er våre menigheter enda så små at det er vanskelig å få en slik omfattende bibelskole til å fungere, men kanskje disse blir framtidige bibellærere?

Her følger en presentasjon av den enkelte:

 

Jeg heter FABIAN ARCA, er 18 år, og ble født i Ypacarai,  hvor jeg også bor. Jeg kjenner meg meget takknemlig til Gud for den bestemmelse jeg har gjort, og jeg vil her fortelle dere litt om dette. Som alle andre, kommer en til vegkryss hvor en må ta avgjørelser som bestemmer ens framtid. Slik befant jeg  i et av disse kryss, og jeg måtte ta en bestemmelse. Jeg tenkte stadig på: Hva skal jeg gjøre? Hvilken veg skal jeg ta? Men et Ord gjenlød i mitt hjerte: ved tro dro Abraham ut, uten å vite hvor han skulle dra. Slik kastet jeg meg i Herrens armer, og Han har tatt seg av resten. Han gjorde det mulig for meg å komme inn på Bibelskolen, og idag kjenner jeg meg sikker ved å vite at jeg er i Herrens hender. Jeg takker alle norske venner som støtter oss økonomisk. Og det fineste er å vite at i et land langt borte er venner som går i forbønn for oss! 

 

Jeg heter FLAMINIO MESA. Jeg tok imot Jesus som min frelser den 28 august 1977, og 15 dager senere ble døpt i den Hellige Ånd, og en uke etterpå oppfylte jeg Herrens befaling om å la meg døpe i vann. Jeg giftet meg i 1978, og min kone heter Rosa Yolanda og nå har vi tre barn, Katrina Beatriz (7 år), Esteban Daniel (6 år) og Febe Yolanda (2 år).

 

 

For fem år siden ble jeg en del av ledelsen for menigheten i Ypacarai og den 22 september 1985 ble jeg innsatt som forstander. Menigheten, La Iglesia Filadelfia de Ypacarai, har syv utposter, og har også radio-programmer på en halv time fra mandag til fredag.

Takket være hjelpen fra dere venner, kan jeg studere ved Bibel-Instituttet. for jeg trenger det, og det hjelper meg mye i mitt åndelige liv, og i tjenesten for Herren. Vi er takknemlig for deres forbønn , både for oss, og hele Paraguay.

 

Jeg heter RAMON ESTIGARRBIA. Mitt hjerte er fylt av takknemlighet til Gud for døren som er åpnet for meg. I lang tid har jeg tjent Herren, og nå har jeg fått en anledning til å tilegne meg kunnskap i Guds Ord. Å studere ved Bibel-Instituttet har vært en drøm for meg, og nå er den alså en virkelighet. Fra jeg var ganske ung har jeg ønsket å få gå på et slikt institutt, men da jeg giftet meg, kunne jeg ikke. Men nå Gud i sin kjærtighet gitt meg en anledning til dette, takket være venner som hjelper. Mitt ønske er å tjene Gud på en bedre måte og med større visjon. Det er godt å fordype seg l Guds Ord, da jeg tjener Herren i min by, og  er eldste i menigheten. Jeg har en utpost som mitt spesielle ansvar, og likeså produksjon av de daglige radioprogrammene. Derfor trengte jeg denne muligheten. Jeg takker dere venner at dette ble en realitet.

 

Som misjonær kan jeg siat disse brødre har vår tillit, og vi er oppriktig glade for at vi kan få hjelpe dem på veg. En annen evangelist, Augustin (bror av Ramon) var så heldig å få være med på den store evangelist-konferansen i Holland nå i år. Og vi skulle ønske vi hadde flere som kunne hjelpes fram. Men vi er underveis. Men det er virkelig en akutt mangel på nasjonale ledere som har ryggrad til å tåle litt problemer. Og 1ikeså misjonærer som kan gå i menighets-byggende arbeid.

Det er Lars Førland som er kasserer, og har den daglige kontakten med disse studerende brødrene, mens jeg tar meg av kontakten til Norge. Derfor kan midler fortsatt sendes til ovenforstående adresse. Regnskapsoversikt sendes til alle givere ved årsskiftet (mars).

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com