STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

RAPPORT 1981 FRA PASO CADENA

 

MENIGHETEN: Hver uke  er det påter på 6 steder, både blant indianerne og mestisere. Det er best frammøte blant indianerne, opp til 50 - 60 på søndagene. Noen har bøyd seg, men ingen ble døpt i året.

Tre nasjonale brødre står som ansvarlige for virksomheten, ved siden av misjonærene.

SKOLEN: Ved skoleårets begynnelse ble det satt opp to hytter til skolehus, og det var tredelt skole med tilsammen 65 elever ved skuleslutt.

 

Lærere har vært de samme som i fjor, Rosa og Eulalio Garcete og Joel Bogado.

 SYKEARBEIDET: Foruten vanlig klinikkarbeid med ca 2000 pasienter, har det vært innlagt pasienter ca 700 døgn. Klinikkarbeidet ombefatter endel fødsler, tanntrekking og utallige sykebesøk.

Ellers kan nevne at misjonærenes årsmøte ble avviklet her.

Følgende har betjent  stasjonen: Fram til medio februar var Åslaug Hjelpdal, mens Brit-Lajla og Rudolf Larsen har vært her hele året.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com