STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Sendebrev desember 2011 - del 4

 

Pedro Juan Caballero / Ponta Pora

 

På ettermiddagen dro vi de 9 milene til Pedro Juan Caballero / Ponta Pora. Dette er to grensebyer mellom Paraguay og Brasil. På grunn av motor-cross-stevne, var nesten alle hoteller opptatte, men vi fant ett i Ponta Pora (Brasil).

Vi dro så en tur ut til daghjemmet «Py'a porã». Hjemmet drives av Miriam og Alfredo Saucedo, og har omkring 180 barn på dagtid. Omkring halvparten går på skolen på sentret. Jørgen Cloumann gjøren stor innsats i Norge for å skaffe midler til driften. Det er alltid trivelig å treffe vennene igjen! De gjør en flott jobb blant fattige barn. Alfredo er også pastor for menigheten i sentrum.

Foreldre og øvrig familie til vår svigerdatter Rosi, bor i Ponta Pora, og vi fikk en trivelig ettermiddag sammen med dem. Det er jo ikke så ofte vi seer hverandre, pga avstanden.

Fredagen var vi tilbake på daghjemmet. Der traff vi en hel del norske: Aashild og Jørgen Cloumann, Gunvor og Ingvald Skretting (som bor i Paraguay), Lars Førland, Lars Morgan Førland, Vidar Børjesson og en ungdom. Vi hadde en lang dag sammen med lederne for Filadelfiakirken (Ypacarai) hvor mange aktuelle saker ble drøftet.

På kvelden var det møte i sentrum, hvor Lars Førland talte om menigheten som et bygg av levende stener. Der har de nå fått kirkebygget «under tak», og kan bruke det som forsamlingssal. Kirken kan romme flere hundre personer. Vi fikk da vite at tomten hadde vært bygslet siden grunnleggelsen siste på '60-tallet, men nå ville kommunen at kirken betalte for tomten,ca 60.000 kr. Vennene hadde klart å samle inn ca 27.000 kr, men manglet en hel del, og fristen var sist i desember. Hvis de ikke betalte, ville prisen fordobles. Heldigvis klarte Jørgen å samle inn midler fra forskjellig hold i Norge, slik at tomten kunne betales i tide.

Påfølgende dag dro vi tilbake til Mariano Roque Alonzo (Asuncion). Det er en flott naturopplevelse å kjøre ned fra Pedro Juan Caballero (ligger på ca 800 m). De første 8 milene går mellom fjell ved Cerro Cora. Like ved Yby Yau ser vi til venstre fjellene Cerro Memby (filmen). Resten av turen går vegen over sletter og gjennom skogholt og små landsbyer:

 

Chore

Vi kjørte innom Chore på turen sørover. Her at Kitty og Knut Asplund arbeidet. Det fins flere menigheter her, og spesielt menigheten i Chore sentrum har opplevd stor vekst. Det ble bygget et nytt lokale for ca 6 år siden. Men det er blitt for lite, så nå utvides det til det dobbelte! Bibelskolen ITF hadde et desentralisert Bibelkurs her, hvor omkring 20 elever avslutett studiet i November 2011. Det blir spennende å se den videre utviklingen i området!!

Du ser litt fra Chore på slutten av filmen (hvis du ikke får se filmen, send en epost til meg, så ordner jeg det: KLIKK HER!):

 

 

 

Se også Ingvald Skrettings brev fra Chore: http://ingvaldskretting.blogspot.com/2011/12/chore.html

 

Neste del>>>>> 

 

Tilbake til innholdslisten

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com