STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

Paso Cadena, Paraguay, julen 1981
Sendebrev 5/81

 

KJÆRE VENNER!: GUDS RIKE FRED!

"Hans navn skal bli til evig tid;så lenge solen skinner,skal Hans navn skyte friske skudd.og de skal velsigne seg ved ham; alle hedninger skal prise HAM salig. Sal 72: 17

Så er vi kommet så langt at vi kan sende vår femte Julehilsen herfra Paraguay. Og nå ved disse juletider skinner solen virkelig både intenst og lenge, og selv om det iblandt kan være noe
ubehagelig, så har det jo også et løfte i seg: Hans navn skal skyte friske skudd. Samtidig står palmene med sin store, gule blomst, og også det forteller at den rettferdige skal også spire og gi frukt!

Vi håper nå at alle våre kontakter har fått hørt kassetten vi sendte. Selv om det ikke var "Hi-Fi", så håper vi at det ga et nytt innblikk i arbeidet her.  
Siden siste brev, har det vært en nokså opprivende tid. Som vel de fleste vet, døde min (Rudolfs) far, og det var jo at sjokk, for han var bare 57 år, og i den anledningen var jeg ca l0 dager hjemme i Bodø. Jeg vil hermed få takke dere som hjalp oss, og meg med reisepenger. Likedan var det mange som ga en gave til misjonen, istedet for blomster, og jeg vil også benytte anledningen til å takke dere. Men det er nokså ubegripelig at min far er flyttet hjem, for han var jo en SÅ god støtte også for oss her, dog så har han det jo bedre hjemme hos Herren.

Da jeg reiste fra Norge den 11 oktober, hadde jeg følge med svigerfar og svigermor (Gunvor og Reidar Ursin), samt  fam. Førland, og det er jo trivelig for oss å ha noen av
våre sammen med oss her. Gunvor hjelper Brit-Lajla med diverse arbeid, og Reidar tar seg av mange praktiske oppgaver på stasjonen. I oktober har de to største barna vært sammen med oss, og da har Brit-Lajla undervist dem, men nå er de tilbake på skolen, og blir der til sommerferien begynner 16. desember.

I tiden fra september har møtene fortsatt som tidligere.3 stykker bøyde seg en søndag formiddag, og vi er spente på om de virkelig fikk tak i frelsen (for det er jo på fruktene en ser det!).

 

Fremdeles er det møtet søndag ettermiddag som er best besøk, og alltid er det ikke-troende tilstede. På utpostene er del mindre forsamlinger, men også der kommer folk igjen, og viser interesse, og det gir jo håp om resultater også.

 Den 13.november var det skoleavslutning, og til festen hadde barna forberedt sanger, dikt, bibelvers o.l.. Lalo talte til folkett,og det ble servert boller, honningskaker og saft til alle - omkring 200 stk.-. Til slutt var det diverse leker for barna, så det ble jo en fin avsluttningsfest,

Uheldigvis så ble kona til Joel syk like før - sannsynligvis et lite slag -, så de ble kjørt til nærmeste by hvor deres sønn bor. Dermed er det noe usikkert om Joel kan fortsette til neste skoleår, men vi håper hun kommer seg slik at de kan fortsette enda et år.

I skrivende stund er vi kommet til Atyra, og på turen nedover var vi så uheldig å få ødelagt noe i girkassen på bilen, så den står nå på verkstedet, og blir vel å bruke opp de pengene jeg fikk med fra Norge. Vegene er en voldsom påkjenning for bilene, så det blir nokså dyrt med bil, men det er jo den eneste måten vi har til transport.

Ellers så har vi endel syselsettingsarbeid for indianerne, og nå blir det etter hvert sådd ca 150 mål mais, og vi håper at høsten vil dekke atgiftene. Det er et stadig probiem for folk å få seg arbeid. Dog mener vi at det ville ha vært bedre for dem å dyrke egen åker, men mange evner ikke å drive jorden slik at de kan leve av den.

Med dette vil vi runde av denne lille hilsnen, og vi vil takke enhver menighet og enkeltperson som har hjulpet oss i året som er gått. Må Herren velsigne dere rikelig igjen!

VI ØNSKER DERE EN VELSIGNET JULHØYTID, OG ET GODT NYTT ÅR!

Gunvor og ReiDar Ursin hilser også til alle kjente!

Med hilsen

 

Brit-Lajla og Rudolf

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com