STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Kort oversikt over innholdet
 

  • Nytt fra Paraguay
   Her finner du de siste sidene som er satt inn.

    
  • Sendebrev
   Her finner du våre sendebrev fra høsten 2005. De er linket opp til forskjellige sider, musikk, film og bilder.

    
  • Paraguay
   Kort innføring om Paraguay i dag, historien etc.
    
  • Indianerne
   Her finner du mye stoff om de indianergrupene vi arbeider i. Du kan også høre guaranispråket.
    
  • Misjon
   Her finner du mye stoff om misjon / evangelisk arbeid i Paraguay. Det meste er hentet fra utklipp i "Korsets Seier", diverse aviser og blader, sendebrev fra misjonærene etc.
    
  • Film
   Her finner du både egne filmer, og andre som ligger på Youtube.
    
  • Bilder
   Dette er både egne og andres bilder.
    
  • LINKER
   Disse fører deg til endel andre sider.
    
  • KONTAKT
   Send meg gjerne et brev, og du har noe på hjertet!
    
  • Hovedside
   Denne fører deg tilbake til hovedsiden.

 

Mens du er inne på mine sider, kan du høre på OBEDIRA, den kristne radiostasjonen i Paraguay.

 

Hovedkapitlene finner du ved å klikke på linkene i det grønne feltet til venstre. Bruk ”tilbake-pilen” for på komme tilbake til forgående side.

Du finner nye artikler ved å klikke på ord som er understreket og farget blått eller rød-brun.

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com