STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Paraguays indianere

 

Guarani-indianerne deles i fem grupper: Pay Tavytera i fylkene Concepciòn og Amambay (Nord-Øst-Paraguay), Ava katuete (avakatu, ava-guarani eller ava-chiripa) i fylkene Caaguasu, Alto Parana og Canindeyu (Øst-Paraguay), Mby’a i Caaguasu, Alto Parana og sørover, Tapiete og Guarayo vest i Chaco.

Vår misjon har arbeidet blant  Ava katuete, Pay Tavytera, og noe blant Mby'a- indianerne.

 

FOKUS99 sier om begrepet guaraní.  

  1. Søramerikansk indiansk språk av tupi-guaraní-familien; ved siden av spansk offisielt språk i  Paraguay, der de fleste er tospråklige. Tales av over 5 mill.
  2. Betegnelse på den blandingsbefolkningen som nå bor på landsbygda i Paraguay.
  3. De fåtallige etterkommerne av de opprinnelige guaraní som har beholdt sitt tradisjonelle levesett.

I. LANDET:

II. FOLKET

Generelt:

 Indianerne som Norsk Pinsemisjon har hatt kontakt med:

III.SPRÅK

IV. NATUR

VII. Institusjoner som arbeider blant indianerne i Paraguay:

Instituto de Lingüística Guarani del Paraguay, (IDELGUAP – ISUCILI)  Fundación  “ Prof. Dr. Reinaldo Julián Decoud Larrosa” (FRJLDL):

    Prosjetet Kuatiane'e i Norsk Pinsemisjon i Paraguay

VII. Litteratur og poesi

VIII. Artikler fra Paraguayske aviser

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com