STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Lydopptak fra religiøs samling blant indianerne i Paso Cadena - Ñe'emboe kaaguy 1982

 

 

  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com