STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Brev fra Cesar, elev på bibelskolen ITF, juli 2012

Villa Elisa den 9. juli 2012

Hei!

Jeg heter Cesar Perez Coronel Alvares. Jeg er 18 år gammel, og kommer fra kolonien Itavera, i distriktet Yvyrarovana, Canindeyu-fylket, 300 km fra Asuncion. (kommentar fra Rudolf: Bruno Müller reiste i dette området i 1960...).

Jeg har fem søstre og en bror, og mine foreldre er kristne. Min far omvendte seg da han var 18 år gammel, og min mor da hun var 11 år gammel. Min far hjelper til i kirken, men er jordbruker. Han og min mor er 42 år gamle.

Jeg ble født i et kristent, men fattig hjem, og helt fra jeg var liten gikk jeg sammen med de til kirken, men da jeg var 15 år gammel, dro jeg «ut i verden», og praktiserte verdens dårskap.

Deretter kalte Herren på meg da jeg var 16 år gammel, og jeg ble døpt, og jeg begynte å oppleve fellesskap med Gud, og jeg liker svært gått å synge og lese Bibelen, og forkynne Hans Ord.

Jeg leder lovsangen i min kirke, og jeg forkynner også Ordet. Det er 18 medlemmer i kirken.

 

Jeg kom hit til ITF for å lære bedre Ordet til vår Gud. Jeg har forstått at Gud har en hensikt med mitt liv, og at jeg trenger dette studiet. Uten kunnskap tar vi i blant feil, og for å ungå dette, kom jeg hit, og jeg takker Gud for å ha gitt meg denne muligheten.

ITF har hjulpet meg ettersom jeg har lært mange ting, og jeg vil fortsatt lære, og Herren er min styrke, og jeg vil følge Han helt til slutten.

Min målsetning er å avslutte studiet mitt her dette året, og vil deretter fortsette å studere, hvis det fins muligheter, og evangelisere og undervise mine unge venner, og arbeid i tjenesten, enten det går godt eller det er vanskelig, for det er min plikt, for at vår Herre Jesus Kristi navn skal bli opphøyet på alle steder.


Jeg vil takke vennene i menigheten for all hjelp.

Jeg takker Gud for dere, ettersom dere har hjulpet meg svært mye, ettersom vi iblant mangler penner, skrivebøker etc, og for å kjøpe alt dette. Vi er ikke opptatt i vanlig arbeid. Det er bare studier, så jeg vet ikke hvordan jeg skal takke dere, og heller ikke hvordan jeg skal betale tilbake, men Herren vil betale, og rikt velsigne for det dere gjør er ikke nytteløst.

Mange takk, og må Herren rikt velsigne mine kjære og elskede søsken i Kristus.

MÅ VÅR HERRE JESU KRISTI FRED VÆRE MED DERE! AMEN! 

 

ORGINALBREVET

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com