STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Brev fra Blanca, elev på bibelskolen ITF, juli 2012

Villa Elisa den 9. juli 2012

Kjære menighet og venner som støtter ITF ( Filadelfias Teologisk e Institutt).


Jeg hilser med all kjærlighet fra vår Herre Jesus Kristus, og vil bruke muligheten til å presentere meg: Jeg, Blanca Lila Nunez Bobadilla, som skriver dette, er 19 år gammel, og bor sammen med mine foreldre, og kommer fra byen Presidente Franco, Alto Parana-fylket, ca 331 km fra hovedstaden Asunción, Paraguay, noe som tilsvarer en slitsom fem timers reise.

Mine foreldre er Julio C. Nunez og Marta Bobadillo. Vi er fem søsken, tre søstre og to brødre, og to av disse er ikke kristne, mens resten av familien tjener Herren.

 I 2003 var det noen som snakket til meg om Herren Jesus. Jeg var da bare 9 år gammel, og jeg overga mitt liv til Herren. På dette tidspunktet kjente ikke min familie Herren, men allikevel stolte jeg på Herren, på Hans Ord, og så kom det øyeblikk da Gud arbeidet på en helt spesiell måte.

 

 

I dag, takket være disse anstrengelser, tjener nesten hele familien Herren. Helr fra jeg var helt ung, har jeg likt å vitne på skolen, på forskjellig måter. Så ble jeg endel av menigheten og begynte å undervise i søndagsskolen helt til forrige år. Jeg liker å vaske i menigheten, og støtte forskjellige aktiviteter.

Kort fortalt: min hensikt med å j\komme til ITF, var og er å øke mine kunnskaper for bedre å tjene min Herre. For meg er det et privilegium å være på ITF, og en drøm som ble virkelighet.

Det har hjulpet meg mye med hensyn til min karakter, det åndelige livet, hvordan behandle og studere Bibelen, og fremfor alt ha et ryddig liv.

Jeg takker så hjertelig menigheten og vennene som gir oss sin økonomiske støtte. Uten den ville vi ikke kunne studere, og ha de bekvemmeligheter og tilsyn som denne institusjonen og personene som arbeider her, gir oss.

Jeg tar avskjed i all ærbødighet.

Må den Herre Jesus Kristi nåde være i deres hjerter hver dag. Jeg ønsker dere all velsignelse!

ORGINALBREVET

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com