STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Brev fra Jorge Luis Riveros - elev på bibelskolen ITF, juli 2012

 

Hei! Jeg heter Jorge Luis Riveros, og er 18 år. Jeg kommer fra byen Chore, som befinner seg i fylket San Pedro, 300 km herfra. Jeg har 5 brødre og 3 søstre, og med min pappa og mamma er vi 9 personer i familien. Da jeg ble født i 1994, ve Guds nåde og barmhjertighet, hadde min far og mor overgitt seg til Kristus, og nå arbeider de i Herrens gjerning som pastor. Da jeg var 12 år, gikk jeg inn i gruppen med ungdommer, og der ble jeg grundig opplært i Guds Ord, og etter 5 måne3der ble jeg døpt. Nå arbeider jeg i kirken med lovsang og forkynnelse, men nå lengter jeg etter en annen tjeneste, og vil bli misjonær. Etter at jeg hadde studert ved Bibelskolen ITF i 2 år i Chore (desentralisert skole), ville jeg fortsette å studere, men klarte ikke utgiftene, så det ble umulig for meg. Jeg og min far arbeidet med jordbruk, på åkeren, og jeg ba til Gud, og ba om den beste måten for å kunne studere Hans Ord , og etter 15 dager svarte Han gjennom bror Ingvald og pastor Iginio Molines. Jeg fikk et stipend i 9 måneder på Bibelskolen ITF i Villa Elisa i Asuncion.

Her på ITF har de hjulpet meg mye for å forstå bedre mange ting, og også mine venner har hjulpet mye, og jeg har også fått hjelp fra venner utenfor Paraguay når det gjelder det økonomiske.


 

For meg er det en stor velsignelse, og jeg sørger for maksimalt utbytte av disse 9 månedene med studier som jeg får her på ITF, slik at jeg kan hjelpe menigheten med undervisning. Mitt mål er å bli misjonær med mye kunnskap og erfaring. Jeg vil sette i praksis alt jeg har lært disse 9 månedene i menigheten i Chore.

Det er et stort behov for undervisning i vår menighet. I dag er det mange falske læresetninger, som Bibelen sier, mange falske profeter som vil bdra nye troende som ikke kejnner til det som Guds Ord lærer. Der jeg kommer fra, er det mange som ikke kan lese eller skrive, og fattigdommen er stor, og mange kan ikke gå på skolen, ettersom de ikke har penger. Derfor er min plan å hjelpe disse til å lese og skrive. Men jeg vil ikke miste håpet om en dag å bli misjonær eller pastor. Jeg har en drøm om å preke for 10.000 ungdommer, før vår Herre Jesus Kristus kommer. Det er en brann i mitt hjerte å preke til disse 10.000 ungdommene. Det er vanskleig å oppnå, men for Gud er alt mulig.

Jeg takker Gud for vennene i menigheten som hjelper oss slik at vi kan fortsette, og takk til alle Filadelfia-menighetene i Paraguay.

Jeg takker pastor og misjonær Ingvald og pastor Iginio og andre.

Vi ber alltid for dere, om at Gud skal beskytte dere fra alt ondt og fare, og at Han kan fylle dere med kraft, slik at kan fortsette i Guds tjeneste, fylt med den Hellige Ånd.

Mange takk til mine kjære brødre og søstre for hjelpen dere har gitt oss. 

 

ORGINALBREVET

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com