STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Larvik den 27. september 2012

 

Bibelskolen ITF i PARAGUAY

 

Kjære venner!!

Jeg skriver dette på vegne av Jørgen Cloumann: Som kjent har Bibelskolen ITF hatt relativ trang økonomi pga av lavt elevtall, spesielt for elever på fulltid. Dette skyldes dårlig økonomi generelt, og i menigheten spesielt. Det satses oftere på billige / gratis studier i nærmiljøet.

 

De desentraliserte Bibel-kursene fra ITF er slike tilbud, men med bare en helgs studie i mnd., og mer komprimert program, passer det bedre for voksne i arbeid, og som har endel kunnskaper fra før.
                       

Dette året klarte vi å skaffe støtte til 6 personer, de fleste indianere fra indianermenigheten. 5 fullfører.

 

Det sies at skolen fra 2013 blir godkjent av skolemyndighetene i Paraguay, noe som øker dens prestisje, og som burde gjøre det mer interessant å studere der.


For oss som kjenner menighetsmiljøet i mange forsamlinger i Paraguay - både mestiser og indianere - er det en klar erkjennelse at det er svært viktig å satse på lederutvikling / Bibelkunnskap. En av de store utfordringene, er nettopp alle gruppene med diverse trosinnhold som avviker fra de vi lærer,

 

En annen erkjennelse er at for å få fram noen sterke og sunne ledere, så må man utdanne mange flere enn dette - kanskje 1 av 10 vil tilhøre denne gruppen.              

Derfor er en av de STORE utfordringene nå i Paraguay, nettopp BIBELSKOLEN ITF.  Og vi burde ha hatt et to-årig tilbud. Ville det være mulig fra 2014??
DERFOR: Hva kan din menighet, sammenslutning eller privat-personer bidra for å realisere dette fra mars 2013?? Prisen pr år / elev er ca kr 13.000.


Vi må vite dette i løpet av desember 2012, og svar kan sendes til denne adressen.

 

Jeg sender midlene til konto i Filadelfia, Asuncion, ved Tirsa Axelll (administrator der).

 

Konto i Norge tilhører Pinsemenigheten Betania, Larvik, og revideres av intern og ekstern revisor.

 

Det sendes resultat og balanse til alle givere.

 

Data:
Paraguay-misjon
c/o Pinsemenigheten Betania
Pb 167, sentrum
3251 LARVIK
NORGE
Kto: 1594.29.62026

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com