STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Sør-Amerika-tur mars - april 2015: PDI-BOL - prosjektet

 

Vi var sammen med Eva Karin Holhjem i Santa Cruz, der hovedkontoret for PDI-BOL ligger. Der var også hele staben ( 7- 8 personer), med leder Hiberth Rojas Montaño, Ingrid Vatne og leder for FES (kirkenes organisasjon for sosial-arbeid), Freddy Tudela.

Skole-prosjektet (PDI-BOL) i Bolivia er nå inne i nest siste prosjekt-år. De arbeider i 25 skoler rundt omkring. Hver skole har sin egen koordinator, og disse sørger for avtaler med skolene, kommunene, investering i skolemateriell (bøker, audiovisjonelt utstyr osv), samt i kursing av lærerne. Målet er at frafallet i skolene skal minskes.

 

SA-BuenasNuevas4.JPG

Ingrid Vatne taler på møtet i

Buenas Nuevas.

 

SCruz.JPG

På prosjekt-kontoret

SA-BuenasNuevas3.JPG

Fra møte på skolen Buenas Nuevas

 

Her finnes du noen interesante adresser:

PYM om prosjektet: http://pymaid.com/?p=327

PDI-BOL: https://www.facebook.com/pdi.santacruz

TILBAKE til oversikten

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com