STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Instituto Teologico Filadelfia, Asuncion, Paraguay den 6 mai 2014

 

TILBAKE TIL OVERSIKTEN

 Marcos Adan Marin Vera

 

Til menigheten i Norge!

Kjære venner!

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!  (Ef 1:2)

 

Jeg er glad for å få denne mulighet til å skrive til dere, og på denne måten la dere bli litt kjent med meg.

Jeg heter Marcos Adan Marin Vera. Er 22 år, og bor i Atyra, hvor jeg tjener med lovsang i Filadelfia-menigheten i Atyra, og er en del av leder-gruppen i menigheten.

Også jeg er en frukt av misjonærene fra Norge, som kom for å hjelpe oss. Misjonær Tom Georg Bu var den som startet arbeidet, og nå er det opp til oss å arbeidet forat sjeler kan vinnes. 

 

 Jeg har tjent i menigheten i 6 år, og kjenner på et kall til pastor-tjeneste, og jeg bar til Gud om å gi meg økonomiske muligheter for å studere, og etter noen måneders bønn, sier min pastor at Gud har gitt med stipend. Jeg kjenner at dette blir noe stort, og jeg er takknemlig for at dere investerer for at Guds rike skal vokse. Jeg ber alltid for dere, og jeg er sikker på at Gud vil lønne tilobake med 100 fold, som det står i Hans Ord. Og jeg vl oppmuntre dere med at jeg bruker min tid for Gud, og slik forberede meg, og at Gud vil bruke mitt liv dette året som jeg skal være på Det Teologiske Institutt.

 

Jeg tar avskjed, og takker av hele mitt hjerte, og jeg velsigner dere for den store støtten dere gir til Paraguay. Må Gud bruke deres liv alltid!

 

Hilsen med kjerlighet fra meg og den Herre Jesus!

 

ORGINALBREVET (KLIKK!)

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com