STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KS (EKKO) desember 1987

Bibeluke i Paraguay:

 

Lovsang med tamburiner, kuhorn og gitarer

 

Det var stor forventning å merke i forsamlingen under årets bibeluke. Eva og Candido Figueredo sammen med Filadelfiamenigheten i Yby Yau var vertskap, noe de utførte på en glimrende måte. Alt var godt tilrettelagt for de mange tilreisende. Vi takker så hjertelig!

Gunvor Iversen

Brorskap og fellesskap! For Herrens vitner som vanligvis ståar mye alene, langt fra hverandre geografisk sett, var det en opplevelse å treffes. Arbeidspresset kan også her ute i Paraguay bli stort for et Herrens vitne. Det så mange steder som skal besøkes, så mange sjeler som skal tas hånd om, samtidig som åndskampen er stor. Djevelen vet at hans arbeidstid er kort, derfor setter han alt inn. Hvor godt gjør det ikke da å komme sammen med andre som arbeider for samme sak, selv om det bare er for en uke! Bibeluken omfattet alle aldersgrupper, idet de fleste ledere fra de forskjellige steder hadde med seg flere unge og eldre fra sin menighet.

Allerede fra åpningssangen merket vi Guds nærhet, og både små og store sang av full hals. Pastor Presidente er som vi sier her (dvs den ansvarlige lederen for myndighetene), brukte tamburin, andre gitarer, en med trekkspill, samt et kuhorn med ståltrå til å stryke over med, førte musikerne forsamlingen fasttakt med i fellessangene. Mye taktfast klapping i hendene hørte også med.

Noen av sangene vi fikk høre under ukens løp var typiske sanger på guarani med sin særegne toneart, spesielt da solo og duettsanger. En ung indianergutt fra Paso Cadena sang seg inn i alles hjerter, og han var helt fantastisk med sitt gitarakkompagnement. Hver kveld var det offentlige møter med fullsatt sal.

En matte være tidlig ute for a få seg en skikkelig plass. De forskjellige forstandere/mi­sjonærer talte i kveldsmøtene, mens bibeltimene   

 

 

formiddagen  og ettermiddagen var gitt til Oddmar By­berg og Josef Iversen.

Oddmar Byberg talte om kall til tje­neste og om Jesus som hodet på legemet. dvs. menigheten. Videre talte han om de forskjellige nådegaver og kall.

Josef Iversen talte om rettferdiggjørelsen ved troen, helliggjorelsen og om å bli ledet av Ånden.

Begge talte inspirert og budskapene ble mottatt med åpne hjerter. Mange kom med lengsler og store behov etter fornyelse og ny kraft til tjeneste. Hver eneste kveld strømmet folk fram til forbønn i ettermotene.

Bibeltimene hadde et friminutt på 15 minutter mellom dobbelttimene. Men en dag ble det ikke noe friminutt i det hele tatt. Hele forsamlingen var som et eneste bønnerop til Herren. Etter bibeltimene var det anledning til å stille spørsmål om emnet Noen gan­ger fløy flere hender i været samtidig. slik at bibellæreren hadde fullt opp a gjøre med og besvare de mange spørsmålene. En spørsmålsbøsse var satt fram for at det skulle være an­ledning til å legge i spørsmalslapper. Disse ble besvart lørdag formiddag av et panel beståene tre og bibellærerne.

Søndag formiddag var det avsluttningshøytid med innsettelse av en eldstebror for menigheten i Yby Yau. Hovedtaler i dette møtet var Oddmar Byberg, som talte inspirert om disiplenes møte med Jesus ved Genesaretsjøen etter hans opptandelse.

Vi takker Gud for en velsignet uke og vi tror at uken ble til stor hjelp for de mange som deltok, og at det videre igien vil bringe resultater til de forskjel­lige menighetene. Inspirasjon og opp­muntring for vitnene, ny kraft og ny styr­ke som igjen blir formidlet videre til for­samlingen der hjemme, enten det væ­re seg i by eller innover de mange mindre steder.

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com