STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Instituto Teologico Filadelfia, Asuncion, Paraguay den 7 mai 2014

 

TILBAKE TIL OVERSIKTEN

 

Diego Isael Barrios Jimenez

 

Guds velsignelse, norske venner!

Jeg heter Diego Isael Barrios Jimenez, og kommer fra byen Curuguaty, i Canindeyu

-fylket, og tilhører Filadelfia-menigheten, som har hovedsete i Ypacarai.

Mine oppgaver før jeg kom hit til Instituttet, har vært å være leder for ungdommene i 3 år; ett år i Cordillera, og 2 år i Curuguaty.

 

Mitt ønske er å tjene Herren, og fortsette å arbeide med ungdommene. Jeg ønsker også å undervise i en kristen skole, for å bruke det jeg lærer her.

Jeg vil også takke dere for den muligheten dere har gitt oss til å studere, og få en dypere forståelse for Guds Ord, som er en dyrebar skatt, som fornyer og hjelper oss hver dag, slik at jeg senere kan hjelpe min pastor i min menighet og på andre plasser som Gud sender meg.

Enda en gang, mange takk, og må Gud velsigne dere, i dag og fremover, i deres hjem og familie, og i deres tjeneste.

Med hilsen

Diego

  

ORGINALBREVET (KLIKK)

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com