STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Rolando Marin Vera

Villa Elisa den 1. mai 2015

 

Kjære venner i Kristus!

Må den Herre Jesu nåde og fred være med dere!

Jeg vil herved takke for hjelpen som dere gir meg for å kunne studere Guds Ord, og for å få større omsorg for arbeidet.

Vel, jeg vil fortelle litt om meg: Jeg heter Rolando Marin Vera, og er 25 år, og tjener i Filadelfia-menigheten i Caacupemi, Atyra, og har i fem år arbeidet med ungdom og barn.

 

 

 

 I denne tiden har det største vært å se at hele min familie har overgitt seg til Gud. Mine foreldre og søsken har tatt dette flotte skrittet, og vi tilhører alle menigheten.

Jeg er takknemlig for å være en del av gruppen dette året, og jeg takker Gud for deres liv, for det dere bidrar m ed i arbeidet.

Jeg er av hele mitt hjerte svært takknemlig, og jeg avslutter her med litt fra skriften, 1. Kor. 15. 58: Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

De beste velsignelser!!

 

Rolando Marin Vera

 

Orginal-brevet

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com