STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Instituto Teologico Filadelfia, Asuncion, Paraguay den 6 mai 2014

 

TILBAKE TIL OVERSIKTEN

 

Miguel Angel Vera

 

Til vennene i Norge.

Jeg hilser, Miguel Angel Vera, en av studentene med stipend på Filadelfias Teologiske Institutt. Jeg er 23 år gammel, og kommer fra byen ITA, i nærheten av hovedstaden, Asuncion, Paraguay. Jeg er medlem i den flotte kirken Filadelfia, Ita. Mitt framtids-prosjekt på denne Teologiske Institusjonen er å utdanne med og bli kjent med Guds Ord, slik at jeg kan bli til stor hjelp for min menighet, for "høsten er stor og arbeiderne få!" Med denne teologiske forberedelsen vil jeg bli til stor hjelp for min pastor og leder i kirken, og også være med å forme karakteren hos folk, i samsvar med Guds Ord".

 

Jeg kommer med denne visjon til Det Teologiske Institutt, for å være med på en god misjon i menigheten i min by, og ikke bare der; jeg tror at med mer kunnskap kan en hjelpe folk som trenger hjelp.

Jeg takker Gud for deres liv, og at dere gir meg mulighet til et grundig studie  av Guds Ord. Mine hilsner og velsignelser til vennene i Norge, som gir meg mulighet til å tro på Guds Ord.

Jeg takker vennene, og håper dere snart kommer til Paraguay, slik at vi kan dele fellesskapet, og først og fremst dele Guds kjærlighet, og må Gud utøse sin nåde hver dag over dere, og jeg velsigner alle vennene i Norge.

Vær sterk, og fortsett! Jesaia 61: 1 - 3 

 

 

ORGINALBREVET (KLIKK)

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com