STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Instituto Teologico Filadelfia, Asuncion, Paraguay den 7mai 2014

 

TILBAKE TIL OVERSIKTEN

 

Sebastian Espinola Duarte

 

Hei!

Jeg heter Sebastian Espinola Duarte, og er 19 år gammel.

Jeg kommer fra byen Villarrica, Guavira.

Jeg tilhører Filadelfia- menigheten,med hovedsete i Ypacarai.

Jeg er med i evangeliserings-arbeidet i menigheten.

Mitt ønske er å forberede meg på å tjene Gud som misjonær.

 

 

 

Av denne grunn vil jeg takk for stipendet som dere har bidratt med. Må Gud velsigne deres tjeneste, og bevare dere fra alt ont, og at Han beskytter ders familie.

Jeg ønsker dere mye velsignelse i Jesu navn!

Med hilsen

Sebastian

  

ORGINALBREVET (KLIKK)

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com