STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KORSETS  SEIER 27.februar 1965

 

Det lysner i Paso Cadena

 

Kjære misjonsvenner! 

Sist i okt. drog jeg en snartur ned til Asuncion for å ta imot Bergljot og Olav Norheim. Å hvor det var kjært å se norske igjen.  Søndag 2. nov. hadde- vi velkomstfest for dem her i Paso Cadena. Det var masse mennesker, og vi hadde en gild fest.

Først i nov. hadde vi avslutning i skolen. Det har vært et godt skoleår med jevnt mange elever. Alle internatbarna er nå reist hjem igjen. Barna var så begeist ret for tiden de hadde fått være her, og de bad så om at de måtte få komme igjen til neste år. Må Gud signe den enkelte som har vært: med i bønn og offer, og gjort det mulig for oss å ha barna her. Evighetsmorgenen  vil vise resultatene. Ett vet vi i alle fall sikkert, sæden, det levende Guds ord, er ikke sådd forgjeves i disse barne hjertene. 

Bergljot og Olav Norheim er i full gang i arbeidet her nå, og er det noe vi har overflod av her i Paso Cadena, så er det arbeid.  Jeg skrev i overskriften at det lysner i Paso Cadena, og det gjør det både åndelig og timelig. Nå til jul fikk vi elektrisk lys. Det lyder nes ten som et eventyr at vi har elektrisk strøm her ute i villmarken, men det er nå sant likevel. Det var så rart å se at den ene stolpen etter den andre kom  opp, og det var et stort øyeblikk da mo toren ble satt i gang, og det ble lys. Mange indianere hadde samlet seg for å be trakte begivenheten.  Men det er ikke bare ly set Olav har fått opp i de få ukene han har vært her. Sag bruket er også kommet opp, og det blir nok ikke så lenge før det kommer i gang.

 I disse dager, juledagene, har vi hatt besøk av noen høye militære fra Asuncion. De er veldig begeistret for arbeidet og utviklingen her, og det er oppmuntrende  å høre.  For all framgang i arbeidet takker og priser vi Gud av hele vårt hjerte, og vi er også så takknemlig til alle dere  kjære misjonsvenner som så trofast står med oss i striden og gjør det mulig for oss å være her i dette arbeidet.  Men det som e: vårt største gledesemne, er at sjeler blir frelst. Flere har gitt sitt liv til Jesus, og de gir til  kjenne at de virkelig vil følge ham. Noen har også begjært dåp, og vi ser med stor leng sel og glede fram til den da gen de kan døpes. 

Hjertelig hilsen til alle vå re medstridende på hjemme fronten fra ass alle her på stasjonen. 

Deres for indianerne,  

Anna  Strømsrud.

 P. S. Jeg tenker på hjemreise utpå våren, så fra nytt år står Bergljot Norheim som kasserer for misjonen i Paso Cadena. Alle midler til hjelp i arbeidet kan sendes til deres kass., Peder Banken, Arneberg st.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com