STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Korsets Seier 18.juni 1975

  Bibelskole i Paraguay

 

På siste misjoriærkonferanse ble man enige om å holde en bibelskole for våre vitner i 10 dager, i det nye Evangeliesenteret i Caacupe. Det har lenge vært et ønske om å få til noe for vitnene våre, og som et forsøk for å høste erfaringer, ble en enig om å ha det over et kortere tidsrom til å begynne med. En håper dog at dette skal bli noe kontinuerlig år for år, om Jesus drøyer med å komme.

Bibelskolen blir i tiden 24. juli 3. aug. dette år. Til bibellærer er kalt Per A. Pedersen fra Embarcacion, Argentina. Ellers vil misjonærene her sammen med de nasjonale vitner hjelpe til i undervisningen. Undertegnede ble av den lokale menighet i Ypacarai-distriktet uttatt til å lede opplegget ved bibelskolen, og vi vil med dette legge den fram for dere alle der hjemme som brenner for indianernes og paraguayeres frelse.

Vil dere huske bibelskolen i bønn? Og be inderlig?

Vi trenger flere senger enn det som allerede er innkjøpt, likedan madrasser. Vi må leie flere hus for å få innkvartert alle, og mange kan ikke klare å betale kost, losji og reiseutgiftene alene, så vi må hjelpe dem. Det ville være trist om noen må være hjemme på grunn av dårlig økonomi.

Vi sender da en bønn til dere hjemme om å hjelpe oss med en gave til bibelundervisningen her. Det ville være hyggelig om hver menighet som har misjonærer i Paraguay, eller innfødte vitner, kunne ta opp et offer til dette. Ellers er saken anbefalt til alles offervilje.

 

 

 Alle beløp sendes til Filadelfia Ytremisjon, Boks 59, 1700 Sarpsborg. Postgiro nr. 9.30.06. Merk forsendelsen: Bibelskole i Caacupe.
Alt vil bli kvittert for i KS. Vi tror for fortsatt seier og framgang i Paraguay!

Med de hjerteligste hilsener i Jesu navn!

Maximino Velasquez, Knut Stuksrud, Gunvor Iversen, Josef Iversen

Under henvisning til ovenstående, og i erkjennelse av det store behov for bibelundervisning på misjonsfeltet vil vi på det aller varmeste anbefale oppropet.

Vi håper denne 10 dagers bibelskolen kan danne opptakten til et årvisst bibelskoleopplegg. Det er av den største verdi for vårt misjonsarbeid i Paraguay at de nasjonale vitner kan få den best mulige   bibelundervisning.   Vi håper derfor at oppropet om forbønn og offer til dette viktige formål kan få det beste resultat.

Hermann Mentzoni

forst. i Filadelfia, Sarpsborg

Erling Andreassen

form. i arb.utv. for Sør-Amerika

Hans Svartdahl

misj.sekr. 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com