STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

Korsets Seier 24. April 1982

 

Bibelstudiedager i Caacupe, Paraguay

 

 

 

I dagene 11. til 14. februar var eldstebrødre, pastorer, menighetstjenere og misjonærer samlet til sin årlige konferanse. Denne gangen var det menigheten i Caacupe som hadde ansvar for arrangementet. med Inge Bjørnevoll i spissen.

Den første dagen var det de praktiske sakene som var oppe til behandling. Deriblant valg av medlemmer til styret i den juridiske person for Filadelfiamenighetene, som står tilknyttet norsk misjon. Formann gjennom flere år, pastor Marcos Moragas, ble gjenvalgt. Sammen med flere nasjonale brødre ble to av de norske misjonærene valgt, Lars M. Førland og Rudolf Larsen.

På kveldene var det offentlige møter hvor de tilreisende deltok med vitnesbyrd og sang. Bibelstudiene på dagene ble holdt isjonale brødre og av misjonærer over flere aktuelle emner.

 

 

Avslutningsdagen talte bl.a. Marcos Moragas, og det var besøk av sangkoret fra Filadelfia, Ypacarai. med dets dirigent Thorleif Overhalden.

Vi takker Gud for disse dagene, som vi tror har stor betydning for den enkelte og for fellesskapet menighetene imellom. Vår bønn er at Gud må reise opp mange paraguayere som kan bringe evangelie til folket, på de mange avsidesliggende steder som ennå ikke ei nådd.

Ref.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com