STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier ,fredag 23. november 1990

 

Misjonen i Paraguay skriver historie

 

Aina Førland Delgado (?)                                                                                                            

 

Atten strålende elever ved den to-årige bibelskolen i Paraguay fikk sine avgangspapirer i et møte preget av høytid i Paraguays hovedstad, Asuncion. Dagen var 21. oktober og går inn i historien som et historisk øyeblikk for «Institute Teologico Filadelfia», som bibelskolen kalles her ute.

Den etterlengtede bibelskolen ble en virkelighet da de tre store forgreninger av Filadelfiamenighetenene i Paraguay/ Asuncion,  Ypacaray  og Encarnacion gikk sammen om denne felles oppgave. Dette innebærer for vår misjon også en satsing av dansk, svensk og norsk misjonsarbeid. En bibelskolekomite fra de tre gruppene ble valgt, og bibelskolen startet med misjonær Aina Førland Delgado  som  rektor  og Margaretha Muller som administrerende leder.

Selve festdagen ble ledet av pastor og misjonær Bengt Axell (svensk-dansk) som også er leder for bibelskolekomiteen. De atten elevene som avslutter etter to år marsjerte inn i lokalet og tok plass på plattformen. Bak dem satt alle de nye elevene som nå er underveis. President i Bibelselskapet i Paraguay kom med lykkønskninger til Filadelfiamenighetene i Paraguay for en strålende innsats, som vil få betydning for hele landet. Han nevnte at det var første gang han opplevet at de atten elevene som startet hadde holdt ut hele tiden for å kunne fullføre sammen. Det var enestående.

 

Karin Kjærgård fra Manager Højskole i Danmark ble ønsket velkommen sammen med bibelskolelærere og øvrige.

Misjonær Finn Jensen var invitert til å tale i anledningen, og delte gleden over å få være sammen med elevene den siste måneden på bibelskolen.

Teksten var fra 2. Kong. 6,1-7. «De unge og de eldre finner oppgaver sammen og trenger hverandre.»

Vi fikk lytte til vakker sang og musikk, og noen av elevene frambrakte hilsener og takk. Aina Førland Delgado sammen med bibelskolekomiteen sto for utdeling av avgangsvitnemål i en høytidspreget stund.

Elevene knelte så alle og hele menigheten var i samdrektig bønn for elevene.

Flere av dem har stått i menighetsarbeid og gleder seg til igjen å ta fatt, andre skal nå ut i nybrottsarbeid ut fra de etablerte menigheter. Oscar og Aina Førland Delgado ble tilbørlig takket for en enestående innsats i Atyra, hvor de har bodd og hatt nærkontakt med elevene hele tiden. Bibelskolens nye rektorpar blir Fabian og Beatriz (Muller) Daniluk. De har begge undervist ved bibelskolen og har fått en fin inngang blant elevene. De ble innsatt i tjenesten under forsamlingens bønn. Vi ønsker dem en rik tid og Guds velsignelse i det viktige bibelskolearbeidet i Paraguay..  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com