STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   Korsets Seier 16.oktober 1998

 

 Framtiden blir sådd i Paraguay

 

   Lars Førland:

 

Fabian Daniluk leder «Institute Teologico Filadelfa» i Paraguay. Han driver et viktig såingsarbeid som former framtiden i det katolske landet.

Styret i Bibelskolen: (Fra venstre): Palma Sjølund, Beatriz Daniluk, Juan Asorio,. Fra venstre, bak: Flaminio Meza, Fabian Daniluk, Rodolfo

 

Vårt toårige bibelinstitutt er bare en del av tilbudet til våre menigheter.

Undervisning via kassett og de såkalte «mobile bibelskoler» der lærerne besøker menighetene, er kompletterende tillegg.

Det er Fabian Daniluk, nåværende leder for «Institute Teologico Filadelfia», som forteller oss dette. Han har, sammen med sin kone Beatriz, hatt ansvaret for bibelinstituttet i flere år

 

Klinikken ble bibelskole

- Når startet det hele?

- Skolen tok imot sine første elever i 1989, og det var Margarita Müller og Aina Delgado som var grunnleggere av dette prosjektet. Skolen startet faktisk ikke her i hovedstaden, men seks mil lenger inn i landet. I landsbyen Atyra hadde norsk misjon noen lokaliteter som før var blitt brukt til klinikk, og senere skole, for norske barn. Da skolen flyttet til Argentina, sto disse lokalitetene ledige.

- Det første elevkullet var visst ikke helt ungt?

- Det er riktig. For det første var en del av dem oppe i årene, og noen hadde også familie. Årsaken var at flere av våre nasjonale forstandere og evangelister her så en mulighet til å få en noe grundigere undervisning i bibelfag.

- Og sa ble det et ”sammenristningsprosjekt”?

 

- Ja, nettopp. Og det er et viktig moment. Det er her nødvendig å forklare at våre Filadelfia-menigheter i Paraguay er oppdelt i tre ulike og selvstendige grupperinger, som dessverre til dels har hatt lite samarbeid med hverandre. Det manglet faktisk noe som kunne samle, understreker Fabian. Og samlingspunktet ble faktisk denne skolen. Det ble kjennskap og vennskap over grensene, og vi merker nå de gode virkningene av ni års virksomhet.

 

Har hatt 120 elever

- Hvor mange elever har studert her i disse årene?

- Vi regner med ca. 120 elever, og for tiden har vi et elev-kull på 20.

Fabian nevner også at emnevalget er variert. Foruten bibel-fagene, undervises det også i spansk, musikk og homiletikk.

- Vi har et fast lærerteam som gjør en stor innsats år etter år, og vi har for det meste satset på egne krefter, med et par unntak.

Det kan nevnes at kontakt-menigheten i Norge for denne skolen er pinsemenigheten i Trøgstad, som kanaliserer midler til hjelp for driften.

- Hva skjer med elevene etter to år her på skolen?

- Jeg vet at 10-15 av disse i dag er i fulltidstjeneste som pastorer og evangelister, ellers vet jeg at andre er med som ledere i lokalt i ulike menigheter. En annen ting er at alle elever som har studert her, får tilbud om kassettundervisning. Det er et meget grundig undervisningsopplegg, som er basert på hjemmestudium, og flere av våre tidligere elever følger dette. Kassettundervisning er et ideelt instrument, spesielt når det gjelder våre eldsteråd, men selvsagt også for medlemmer som bor langt fra hovedstaden og som har problemer med å komme på en tradisjonell bibelskole.

 

Mobil bibelskole

-    Hva med såkalte «mobile bibelskoler»?

- Dette er også et supplerende tilbud som benyttes av våre tre Filadelfia-grupperinger. Menigheten legger da ofte opp til en lokal «weekend-samling» med intens undervisning for hele menigheten og med besøk av bibellærere.

- Hva med fremtiden2

- Det har vært forespørsler om en «kveldsbibelskole» over fire år. Mange har kommet med et ønske om et tilbud på kveldstid, fordi de ikke har anledning til å gå på skole om dagen. Toårig bibelskole, kassettbibelskole, mobil menighetsbibelskole og muligens fire års kveldsbibelskole.

Her er ingen tvil! Det er fremtiden som blir sådd i Paraguay -i dag! 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com