STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 13. mars 1976

 

Rik leir i Paraguay !

 

Inge Bjørnevoll

 

Å reise på leir er alltid spennende. Også her i Paraguay. Og da velkomstmøtet endelig kom på leirplassen i Cacupe 9. februar, hadde mange allerede vært der ett døgn. Ja, Lars Førland måtte tilkalles for å ha ekstrabibeltime før selve leiren var åpnet!

Bibellærer var Finn Jensen som kom helt fra Oran i Nord Argentina for å føre oss inn i et av Bibelens viktigste temaer: Sjelevinning. Mottoet var hentet fra Jesus ord: «Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.»

Det ble rike bibeltimer, gode gruppesamlinger, bønn og sang. De unge ledet selv kveldssamværene, der det var vidnesbyrd, sang og innvielse. I alle fall to ble døpt i den Hellige Ånd og vi minnes med glede ungdommen fra Pedro Juan Caballero som etter åndsopplevelsen gikk fram og tilbake med strålende ansikt og sa: «Jeg er så glad jeg kan ikke få sagt det. Takk Jesus!»

Til en leir hører også leirkveld, bading, fothall, volleyball og festlige måltid. Ja, maten var visst ekstra god i år for kjøtt-«rasjonen» var overskredet med 50 kg før leiren var avsluttet. Rigmor og Thorleif Overhalden og Anne Lise og Ole Johs. Jorud løste dette og andre problem og utførte sine leirsjefende oppgaver på alle tiders mate.

62 leirdeltakere kom fra Paso Cadena, Pedro Juan Caballero, Eben Ezer, Ypacarai, Caacupe og Tobati. I tillegg kom besøkende, m.a. broder

 

Leonardo Alderete som hadde ettermiddagsbibeltimer og talte i kveldsmøtet en dag: og så forstander Brune Müller som kom med fullastet bil til avslutningsmøtet.

Vi stilte noen av deltagerne tre spørsmål:

1. Hva har vært det kjekkestc på leiren?

2. Hva ønsker du å gjøre når du kommer hjem?

3. Hva ønsker du å si som en hilsen til de kristne i Norge?

På første spørsmål var svarene samstemmige: Bibeltimene hadde vært kjekkest. Dvs. en søster så også at kjøkkentjenesten hadde vært så kjekk. Som svar på spørsmål 2 ville hun hjem og praktisere det hun hadde lært på kjøkkenet! Hennes mann sa: «Jeg vil hjem og fortelle naboene mine det store Jesus har gjort for meg!» Slik svarte de andre også.

På siste spørsmål var svarene: «Takk for forbønn og hjelp, og ønske om at vi alle sammen måtte bli bevart i troen på Ham som døde for oss. Jesus kommer snart.»

Ja, kanskje takken først og fremst burde gå til Juniorleiren på Fammestad, Betania, Fjellstrand, og Trøgstad Pinsemenighet som har på en særlig måte gjort at leiren kunne gjennomføres økonomisk.

Om Herren drøyer har vi satt hverandre stevne igjen i februar neste år. Og inntil da er målet: «Vi vil fiske» mennesker for Jesus.» 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com