STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   Da Alfredo Stroesner ble avsatt ved kupp i 1989

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com