STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Evangelist fra Paraguay sender hilsen

 

Fransisco Franco

 

Fra Paso Cadena, Paraguay, har vi fått en hilsen fra evangelist Fransisco Franco. Han skriver blant annet:

I 1958 kom det tre misjonær-søstre hit for å forkynne evangeliet for indianerne og undervise dem i frelsen. På den tiden bodde jeg langt herfra, men en dag måtte jeg reise gjennom Paso Cadena. Det var Gud som ledet det slik. Egentlig er jeg paraguayer. Jeg ble godt mottatt hos de tre søstrene, og de tilbød meg både åndelig og timelig hjelp.

En tid etter dette ble jeg syk og reiste da tilbake til Paso Cadena. En av søstrene, Bergljot Nordmoen (Norheim nå), gav meg penicilin. og noen dager etter var jeg helt frisk. Disse dagene leste jeg mye i Bibelen, og ved hjelp av misjonærenes forkynnelse ble jeg frelst. Halvannet år senere døpte misjonær Frantz Mangersnes meg i elven Acaray. Min hustru ble også døpt ved denne anledning. Senerehar vi fått være med i arbeidet for Herren. I seks år reiste jeg de 25 kilometer fra mitt hjem til Paso Cadena på hesteryggen for å tolke misjonærene fra spansk til guarani.

Nå er det to år siden jeg flyttet hit til Paso Cadena med familien min, og jeg har i denne tiden arbeidet sammen med Bergljot og Olav Norheim. Jeg har hjulpet br. Norheim en del med bygge-arbeider.

Gud har også hjulpet oss til å vinne sjeler. Flere indianere er blitt frelst, så arbeidet er ikke forgjeves. Jeg vil takke dere for at dere sendte misjonærer hit langt inn l Paraguays jungel. Be for oss alle her!»


 Misjonærene Bergljot og Olav Norheim legger til at de setter. stor pris på denne bror. Det mangler noe på at han har fullt underhold som evangelist, men håper at dette vil ordne seg. Han har vært og er misjonen til stor hjelp. Fransisco har en barnerik familie hele ti stykker og de fire eldste er med og vitner om Jesus.

Vi  sender  dere  alle  våre hjerteligste hilsner med takk for alle gaver, forbønner og opp- muntringer. God jul Takk for året 1967!

Bergljot, Olav, Ruflna og Anita.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com