STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 18. oktober 1996

 

Medisinmann med rett resept

 

 For en måned siden ble Fransisco Piri frelst. Den tidligere medisinmannen som har strittet imot av all kraft, klarte ikke å motstå forbønnens makt. Han ble lykkelig i Jesus da han fant fram til den rette medisinen.

Fransisco har i mange år hatt mennesker som har bedt for ham. Han har 5-6 barn, som alle er med i menigheten i Paso Cadena. Fransisco selv vokste opp i en slekt av medisinmenn. Hans far var en av de mektige medisinmenn i området, og rådde over sjelene til de   fattige indianerne. Fransisco gikk naturligvis inn i den samme tjenesten, og var på mange måter den som våket over indianernes sjeler. Dersom de skulle ha hjelp i åndelige ting, var

 

 

det medisinmannen som tok avgjørelsene. Ofte fikk det fatale følger for dem og deres familier.

Etter hvert som barna søkte frelse, ble dette et mektig vitnesbyrd for Fransisco. Han så forandringen i barnas liv. De sluttet med de dårlige sidene de hadde hatt. Nå tok de isteden med seg bibelen og gikk til møter i kirken i Paso.

For en måned siden kom Fransisco selv på et møte i kirken. Nå var han klar til å ta imot Jesus, og uten dramatikk ønsket han Jesus velkommen inn.

Kona hans har ennå ikke søkt frelse, men dersom bønnens makt er stor, kan det ikke gå lenge før hun kapitulerer. Hun er også fra en stor medisinmann-slekt. Men Fransisco Piri og barna hans er sikker på at mor også skal oppleve det dehar opplevd. 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com