STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 17. september 1975

 

Arbeidet går fram i Paso Cadena,Paraguay

 

Josef Iversen 

  

På siste misjonærmøte i Ypacarai for kort tid siden kom blant andre Knut Aspelund fram med opplysninger om arbeidet i Paso Cadena. Blant forskjellige ting arbeides det nå med å opprette radioforbindelse med Paso Cadena og Atyra, og omkostningene er på det nærmeste dekket. Det vil lette arbeidet meget at våre venner der kan få kontakt med den sentrale sonen. Videre opplyste Knut Aspelund at misjonsbilen på det nærmeste var betalt. Det er en bil som er vel egnet for veiene dit opp.

På selve stedet Paso Cadena får våre venner Aspelund gjøre en betydningsfull innsats. Under bibelskolen i år her i Caacupe kunne en ikke la være å legge merke til at våre elever fra Paso Cadena kom fra det eldste stedet for vårt virke i Paraguay. I deres måte å reagere på og dybden av deres gudsliv bar preg av at de i lang tid har vært påvirket av evangeliet.  

 

Det er å håpe at om ikke altfor lenge kan et skikkelig og praktisk hus for en stasjonsleder reises på dette sted.

Ruth Haug og Anna Mjåland forbereder seg nå for å ta fatt i Paso, spesielt da i arbeidet blant de syke, men mange interessante oppgaver venter på våre søstre.

Vi er forvisset om at våre venner hjemme fortsatt vil slutte opp om arbeidet i Paso Cadena, «gjøre enn mer framgang deri», vel vitende om at vårt arbeid «ikke er unyttig i Herren».

Det er ikke til å nekte at våre indianervenner trenger en spesiell omtanke og forbønn i disse tider. Det er svært få som bryr seg om dem, og arbeidet på sin side trenger viselige og vel skikkede arbeidere, da det ikke alltid er det letteste arbeid å lede fram.

Vil du ta Paso Cadena og de som arbeider der, spesielt i dine daglige forbønner? 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com