STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Paraguay Påskeaften, 3. april 2010.

 

Kjære Misjonsvenner!   

 

GUDS FRED og VELSIGNELSE!

 

Det er ikke så lett bestandig å samle seg om skriving, men dere står for meg i tankene og i mitt hjerte!

Jeg er takknemlig for all forbønn og økonomisk hjelp!  Herren lønne dere rikt tilbake!

Når det gjelder tomtene vi ønsker, må det utsettes.  Herren vet hva det kan bli i fremtid!

Det vi nå satser på er å få ferdig:  Kjøkken m/spisesal og en altmulig sal ovenpå dette.  Dette blir bak kirken. Samtidig bygger vi kontor og toaletter foran kirken i et inngangsparti som blir fasaden.  Dette vil koste ca. 380.000 kroner, men vi kan få en del ting billigere også gjennom kjentfolk!  Så dere må være med å be om at alt skal gå bra!  Tegningene for dette byggetrinn leveres nå inn til myndighetene for godkjenning før det påbegynnes!

I morgen tidlig skal vi ha høytidsmøte med nattverd!  Vi var også samlet Skjærtorsdagskveld.  Neste søndag Misjonsmøte med besøk av misjonærene Graciela og Antonio Chaves som var en tur i Nepal igjen med en gruppe ungdommer fra Paraguay!

Da Barne arbeidet startet opp etter Jul, spurte Raquel barna hva de ville bli som voksne.  Flere svarte de ville bli misjonærer, andre pastorer.  Det gledet mitt hjerte!

Vi skal om kort tid ha Dåpsmøte igjen.  Vi har flere kandidater.

I Villa Elisa skal vi ha en samlet distrikts-møtekampanje 4. og 5. juni. Det blir med hjelp fra Lambaré, Ñemby, Ypane og Villa Elisa.  Det skal settes opp busser for Barna.  Vi er 8 ledere som skal samles hver fredagskveld i forkant av dette.  Be om en Stor Innhøstning for barn og voksne, at de må få en Møte med Jesus!

På mandag hadde vi Ministeriemøte i Filadelfia, Asunciøn.  På formiddagen besøk av en Baptistpastor som virkelig hadde fått en møte med Herren.  Avslutningen ble at han bad alle som ville komme frem, og han salvet oss i Jesu navn!  Det synes jeg var herlig. Den Hellige Ånd blir utgydt over alt kjød!  Han hadde også besøkt Columbia sammen med andre paraguayere for en tid tilbake!  Han snakket om 3 forskjellige opplevelser av Den Hellige ånd.  Den første: Så åndet han på dem og sa: Ta imot Den hellige Ånd! Jn. 20,22

Dette skjer når et menneske blir frelst, et pust av Den hellige ånd. Ingen kan bli frelst uten inngripen av Den hellige ånd, et pust fra himmelen.  Man fødes på ny av Ånden.

Dette er ikke nok til å gå ut å forkynne Evengeliet med frimodighet, man skulle vente i Jerusalem: Ap.gj.1,4-5  Dette er den andre opplevelsen: Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet,det som dere har hørt av meg.  For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige Ånd!

I Ap.gj.2,4: Da ble de alle fylt av Den hellige Ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne! 

Den tredje opplevelsen: Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.  Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn.  Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet.  De ble alle fylt av Den hellige Ånd og talte Guds ord med frimodighet. Ap.gj.4,29-31 og 5,12: Ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket ...!

Jesus bad om at de alle skulle være ett, forat verden skulle tro!  Jeg tror dette holder på å skje idag, at alt Guds folk står sammen og elsker hverandre.  Herren utgyder sin ånd over alt kjød!

Vi blir velsignet i Paraguay med mange Guds tjenere.  Gud har planer for Paraguay.  Når Gud arbeider, arbeider også satan, så vi får kamp.  Men uten kamp ingen Seier!

Så ber vi også for Norge,  for slekt og venner, for naboer, for bygder og byer.  Det haster med å bli frelst!

Hjertevarm hilsen fra

Kjellaug

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com