STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Leonard Pettersen i Paraguay 1965

”Sør-Amerika – Framtidens kontinent”

Kapittel 6

 

Olav Nordheim forteller til KS 

 

Arbeidet på stasjonen her i Paso er stort allerede, og det vil bli vanskelig for oss å etterkomme alle behov når Anna (Strømsrud) i disse dager reiser hjem til en velfortjent ferie i gamlelandet. Heldigvis har vi fått tak i en innfødt evangelist, men hvem skal underholde ham? For første gang i fjor til skoleåret begynte, hadde Anna en internat­skole med 9 skolebarn. Det er et stort behov, da disse barn kommer fra steder som ligger 8—12 mil borte. Men også på stedet her er det mange barn som kommer til skolen. Det var jo derfor spørsmål om vi kunne fortsette med denne internatskolen, noe som vi har gjort i tro. Med to norske og en innfødt evangelist blir det sikkert nok å gjøre. Alle skal ha mat hver dag, skole, fire klasser i to skolerom som ikke er helt ferdige, kveldskole to ganger i uken og møter søndag, tirsdag, torsdag og lørdag. Godt er det at vi har to flinke indianer j enter til å hjelpe til på kjøkkenet.

Møtevirksomheten er en oppmuntring. I det siste er mange kommet fram og sagt at de vil tilhøre Jesus, og flere tror vi er kommet igjennom til frelse. De er flinke til å vitne og be i møtene. Lørdagene har vi spesielle møter for dåpskandidater. Det er gilde samvær. — Hele stasjonen og de nærmeste indianerfamilier har nå elektrisk lys. — Hospitalet er ikke riktig ferdig ennå... men det er en vak­ker bygning og har allerede fått tjene til mange sykes lindring og helbredelse. 

 

  Overnatting har vi også hatt. En syk gutt, 12 år, helt nedbrutt av malaria, var her en uke. Etter at gutten fikk behandling, god mat og åtte dagers opphold, ble han som et annet menneske. Det er bare en mening om ham dersom han ikke hadde kommet hit — —

I påsken har vi hatt riktig gilde samvær. Br. Leonard Pettersen har fått en god inngang blant våre venner — indianerne — og de lo høyt da vår bror uttrykte seg på guarani, nemlig ipora (vel og bra).

Om ettermiddagen langfredag var det som vanlig møte i skolen. I ettermøtet kom mange fram til forbønn, deriblant trollmannen på stedet her.

Påskedag kulminerte høytiden med dåp kl. 14 og møte i skolen etterpå. Også på dette møte kom flere fram til for­bønn ... Det var så gildt å snakke med nevnte trollmann i og høre ham fortelle at trollsakene hadde han kastet i elven. Den store stokken, innhulet som et stort trau som de pleier å ha berusende drikker i (chica), skulle jeg få kjøre hit til stasjonen.

Så har vi store forventninger til våre venner som ble døpt, et ungt ektepar. Br. Calito (som forresten er en bror av trollmannen) er et godt evangelistemne. Be for ham! Vi ser fram til den dag da vi kan sende vår første evangelist ut på feltet.

Til kapittel 7: Leonardo i Paso Caden

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com