STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

KORSETS SEIER 30. januar 1965

 

Norheims hilst velkommen i Paraguay 

 

Noen dager tidligere hadde Bergljot og Olav vært innom på gjennomreise fra Brasil, og så ble det til at vi skulle få ønske dem velkommen en søndag senere. Vi hadde fått en ungdom som skulle være hos oss og hjelpe oss i søndagsskolen og ellers i virksomheten, så søndagsskolen skulle holde velkomstfest for dem, men nå ble festen utvidet. Vi sendte innbydelser til nabobyen og venner fra Asuncion, og fra tre utposter som det var mulig å få sendt bud til. Og det hyggeligste av alt var at Anna Strømsrud også hadde anledning til å være med. Hun var reist til Asuncion for å møte Olav og Bergljot. Og så var en svensk misjonær-søster til stede, Elisabet Hansson, foruten våre venner fra Caacupé og mange barn. Vi hadde hentet krakkene fra våre utpostlokaler forat alle skulle få god plass, og utenfor lokalet var klebet til veggen det paraguayske og norske flagg.  

Endog sjefen for fylket her, som tilfeldigvis kjørte forbi under forberedelsene, lurte visst på hva dette skulle være. Hjemme hos

 

 

 oss privat ble bord og benker ordnet for bevertningen mellom møtene.

I det første møtet talte Olav Nordheim først ut fra Ap.gj. l, 8 og siden fikk alle de tilreisende vitner anledning til å si noe. Etter bevertningen måtte mange av de tilreisende venner reise, men også om kvelden hadde vi et godt møte sammen med våre venner her i Cacupé. Må så Gud få velsigne de nykomne  misjonærer og den tid han vil ha dem i Paraguay.

 Vi hadde også nylig et kjært besøk av Lars og Jorun Førland med barna, samt Odmar  Byberg. De deltok med oss i et par møter som var meget velsignet av Gud. Og i januar regner vi med at Lars Frøland deltar med oss i en spesiell uke som vi har tenkt å legge opp.  Så får dere der hjemme huske oss alle i bønn. Kampen i Sør-Amerika er hard på mange måter, men ved deres bønner og Guds hjelp skal arbeidet gå fram.

 Med de beste hilsener  Gunvor og Josef Iversen  og barna.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com